Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-08-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-08-22

Politiker medverkade vid diskussion om kultur inom äldreomsorgen

Kristina Gustafsson, docent i etnologi vid Högskolan i Halmstad, har under de senaste åtta månaderna arbetat med projektet kultur inom äldreomsorgen. Nyligen presenterade hon delar av studien där bland andra riksdagsledamot Anne-Marie Brodén (M) medverkade. 

Kristina Gustafsson har undersökt hur kulturinsatser påverkar äldre och personal inom äldreomsorgen, och vilka konsekvenser de får, för de berörda organisationerna och de personer som arbetar inom dessa. 

– Jag har studerat arbetet med kultur på tre olika nivåer. Bland kommuner i Halland, enskilda verksamheter samt hos de som arbetar inom äldreomsorgen, säger Kristina Gustafsson. 

Riksdagsledamot deltog

Anne-Marie Brodén som fått Anders Borg att avsätta 40 miljoner kronor till projektet Kultur för livet, som Halland fått en del av, medverkar under denna diskussion för att fånga upp argument för hur man kan få in mer kultur inom området. 

– Jag besöker just nu alla de regioner som är en del av projektet. Samtidigt som jag arbetar för att få in mer pengar på en kontinuerlig basis där pengar kommer år efter år, säger Anne-Marie Brodén. 

I sin presentation berättade Kristina Gustafsson om den lagstiftning som idag endast reglerar omvårdnad och medicin. Medan den sociala delen i äldreomsorgen – där saker som att måla, sjunga och baka ingår – är förhandlingsbart.

– Därmed är det oftare som det sociala innehållet skärs ner på eftersom de inte står med i lagstiftningen, berättar Kristina Gustafsson.

Kristina Gustafsson påpekar att det inte är så ofta möjligheter ges där utbildningsråd och forskare möts för att diskutera ämnen likt detta. Vilket enligt henne är viktigt då det ger mycket för både parterna. 


Kristina Gustafsson presenterade de första delarna av sitt projekt kultur inom äldreomsorgen.

Givande samtal

Själva diskussionen och att få höra hur samtalet går bland politikerna gav Kristina Gustafsson mycket att ta med sig i forskningsprocessen. Hon tror även att Anne-Marie Brodén drog nytta av dagen.

– Jag själv har ingen större möjlighet att påverka och därför hoppas och tror jag att Anne-Marie tog med sig mycket av diskussionen och resultaten vidare, säger hon. 

Nu fortsätter arbetet för Kristina Gustafsson där hon utvecklar materialinsamlingen med fler intervjuer och vidareutvecklar det material som redan finns. Planen är att hon ska vara färdig med projektet i mitten av januari 2014.

– Då ska jag leverera mitt färdiga resultat och hoppas att det ska kunna utveckla arbetet äldreomsorgen, säger Kristina Gustafsson.

Text och bild: EMELIE ANDERSSON

Riksdagsledamot Anne-Marie Brodén (M) deltog aktivt under Kristina Gustafssons presentation.

Sidan uppdaterad 2013-08-22