Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-03-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-03-11

Prisat forskningssamarbete om u-länders företagande

Gabriel Baffour Awuah, professor i marknadsföring på Högskolan i Halmstad, har erhållit det prestigefyllda priset ”Outstanding paper award winner” från Emerald LiteratiNetwork. Forskningsartikeln, som Gabriel Baffour Awuah har författat tillsammans med brasilianska forskarkollegan Mohamed Amal, handlar om globaliseringens effekter för företag, framför allt i utvecklingsländer.

Högskolan i Halmstad har ett flerårigt samarbete med universitetet FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau) i Brasilien, och det var genom detta som Gabriel Baffour Awuah träffade Mohamed Amal och inledde ett forskningssamarbete. En av artiklarna som de skrev utifrån sina forskningsresultat publicerades 2011 i tidskriften European Business Review och fick mycket positiv respons.

Globalisering på gott och ont

Artikeln handlar om hur företagens konkurrenskraft påverkas av globaliseringen, positivt och negativt. För många företag leder det till större marknad och ökade affärsmöjligheter.

– Samtidigt har många små företag i den så kallade tredje världen ofta svårt att hävda sig på den globala marknaden och riskerar att slås ut, säger Gabriel Baffour Awuah.

I artikeln presenterar forskarna ett synsätt för hur man kan identifiera svagheter hos företagen.

– Vi ger också förslag på åtgärder för hur företag i tredje världen kan stärka sin konkurrenskraft, säger Gabriel Baffour Awuah.

Ytterligare artikel på gång

Efter att artikeln publicerades blev Gabriel Baffour Awuah ombedd att bidra med ett kapitel om forskningen i antologin ”Globalization: Education and Management Agenda” som gavs ut 2012 av förlaget INTECH open science/open mind. Kapitlet heter ”Acting in the Globalized World: Marketing Perspective”.

Gabriel Baffour Awuah har även fortsatt sitt samarbete med Mohamed Amal. Tillsammans med Svante Andersson, professor i marknadsföring vid Högskolan i Halmstad, har de författat en artikel som inom kort publiceras i tidskriften ”European Business Review”.

Artikeln bygger på en jämförelse av hur multinationella företag från utvecklade länder och multinationella företag från framväxande länder, ”emerging markets”, internationaliseras. 

Fördjupade samarbeten med Brasilien

Henrik Barth, sektionschef på SET, gratulerar Gabriel Baffour Awuah till framgångarna och hoppas på fler givande samarbeten med Brasilien framöver.

– Utmärkelsen kan ses som ett direkt resultat av Högskolans samarbete med FURB, som tack vare eldsjälen Thomas Helgesson, studierektor för internationella marknadsföringsprogrammet, har utvecklats genom både student- och lärarutbyte. Under hösten hade vi besök av rektorn för FURB, João Natel Pollonio Machado, då vi diskuterade fördjupade utvecklingsmöjligheter inom forskning och utbildning, säger Henrik Barth.

IDA LÖVSTÅL


Gabriel Baffour Awuah.

Sidan uppdaterad 2013-03-11