Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-26

Projekt beviljas medel för ”blended learning”

Tre projekt på Högskolan i Halmstad har fått 25 000 kronor vardera av CLU (Centrum för lärande och utbildning) för att utveckla undervisning inom så kallad ”blended learning”. Projekten finns inom ämnena idrottspsykologi, historia och det nystartade programmet Samhällsanalys och kommunikation. 

CLU utlyste i början av året projektmedel för lärare som vill öka sitt kunnande inom blended learning, som i korthet går ut på att använda sig av digitala verktyg i undervisning och lärande. 

Totalt inkom sex ansökningar och av dem beviljades tre. Ett av dessa gäller det nya programmet Samhällsanalys och kommunikation, som integrerar Högskolans tidigare program inom statsvetenskap, medie- och kommunikation samt internationella relationer. 

– Kommunikation är ett viktigt inslag i alla dessa delar. Vi vill utrusta studenterna med redskap och praktiska färdigheter som är viktiga för en kommunikatör i dag. Här kände vi att vi lärare behöver mer kompetens inom informations- och kommunikationsteknologi, säger Jörgen Johansson, projektledare och universitetslektor i statsvetenskap.

Ökar repertoaren 

Jörgen Johansson har arbetat som ämneslärare på Högskolan i Halmstad i 18 år och anser själv att han hittills har varit högst traditionell i sin undervisning, och mestadels använt sig av fysiska seminarier och föreläsningar framför ”svarta tavlan”. 

– Det börjar bli dags för mig att öka repertoaren. Dels för att det finns en pedagogisk idé för studenterna räkning, dels för att få ut mer av undervisningen. Att använda lärplattformar eller föreläsningar i andra former kan bli ett sätt att lätta lite på det höga tryck som läraren har i dag, säger Jörgen Johansson.

CLU bidrar med kompetens

CLU har under flera år erbjudit kurser och workshoppar inom området, men detta är första gången projektmedel av den här typen delas ut. 

– Många lärare har i små steg skaffat sig färdigheter inom ramen för sin kompetensutvecklingstid och på tid som inte finns i arbetsschemat. På det här sättet vill vi erbjuda några lärare att gå längre än tidigare – genom att bidra med både arbetstid och vår kompetens inom informations- och kommunikationsteknologi, säger Bertil Gustafsson, föreståndare för CLU. 

Projektgrupperna ska presentera sina erfarenheter i början av 2014.

– Då kommer andra lärargrupper förhoppningsvis att kunna rida vidare på den våg av nydanande som projekten har skapat, säger Bertil Gustafsson. 

IDA LÖVSTÅL

Beviljade projekt inom blended learning

Kursutveckling mot blended learning inom idrottspsykologi. 
Projektledare: Rasmus Tornberg och Lukas Linnér 

Blended learning och en ny närvarokultur i högre utbildning. Projektledare: Jörgen Johansson

Kursutveckling mot blended learning inom historia
Projektledare: Jens Lerbom

Jörgen Johansson, universitetslektor i statsvetenskap, är projektledare för "Blended learning och en ny närvarokultur i högre utbildning".

Bertil Gustafsson är föreståndare för CLU, som under flera år har erbjudit kurser och workshoppar i informations- och kommunikationsteknologi för Högskolans lärare.

Sidan uppdaterad 2013-04-26