Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-07-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-07-05

Studenter drev projekt för nyanlända flyktingbarn

Fyra studenter på programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete vid Högskolan i Halmstad har under våren drivit ett integrationsprojekt för nyanlända flyktingbarn. 

– Vi har fått insyn i hur en del människor har det, vilket har gjort att vi nu ser på våra egna problem med lite andra ögon, säger Klara Rydhög.

Under programmets andra år ingår kursen socialt utvecklingsarbete där syftet är att genomföra ett projekt för att stärka sina kunskaper om samhället och de metoder som ingår i socialt utvecklingsarbete.

Studenterna Vanessa Gnudi, Klara Rydhög, Sarah Henriksson och Lina Olausson ville driva ett projekt för att öka integrationen för nyanlända flyktingbarn och tog kontakt med fotbollsklubben IF Salamis i Skåne. Klubben tyckte om deras tankegångar och gemensamt tog de fram ett upplägg för projektet. 

Aktiviteter anpassade till barnen

Barnen som medverkade i projektet var nyanlända till Sverige och hade kommit hit med sina familjer. Första steget i processen var att sätta ihop aktiviteter för sju tillfällen med fokus på fotbollsövningar som riktade sig till barnen. Nästa steg var då att genomföra dessa aktiviteter med barnen.

– Vi gjorde även ett par aktiviteter som skulle hållas inomhus, så som att rita och pärla, bland annat för att vi inte visste om det fanns någon fysisk funktionsnedsättning bland barnen, säger Vanessa Gnudi.

Positiv respons

Responsen har varit positiv och studenterna har blivit uppmärksammade på flera håll. Under presentationen av projektet hade de besök från Kungsbacka kommun och barnkonventionen som hört talas om deras arbete för barnen. 

– Det kändes häftigt! Jag talar nog för oss alla när jag säger att så här nöjda har vi aldrig varit över något tidigare, säger Klara Rydhög.

Även barn och föräldrar var nöjda och tacksamma för studenternas engagemang och arbete. Många frågor och funderingar kom det också från kurskamrater under presentationen. 

– Att barnen har haft roligt under den här tiden och vetskapen om att vi har påverkat dem på lång sikt är nog det som ger mig mest glädje. Att det sedan är många som tycker vårt projekt är intressant ser jag mer som en bonus, säger Vanessa Gnudi.

Möjligheter genom programmet

Att programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete erbjuder möjligheten att under studietiden få arbeta med externa uppdragsgivare tycker de fyra studenterna är bra. Möjligheten att få testa sina kunskaper i ett skarpt läge ger mer kött på benen innan det är dags att ta steget ut på riktigt. 

– Jag tycker att jag har fått en bättre bild av vad det är jag vill göra efter examen. Jag vill vara med och påverka, arbeta med människors rättigheter och lyfta fram mindre utsatta grupper. Med den här utbildningen har jag en bra grund att stå på ute i arbetslivet, säger Sarah Henriksson. 

Text och bild: EMELIE ANDERSSON

Studenter drev projekt för nyanlända flyktingbarn

Studenterna har under våren drivit ett projekt för nyanlända flyktingbarn. Responsen har varit positiv och tjejerna är nöjda.

Sidan uppdaterad 2013-07-05