Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-06-14

Som ställföreträdande rektor kommer Thorsteinn Rögnvaldsson att tjänstgöra i rektors ställe när rektor inte är i tjänst. Förordnandet gäller från 1 juli i år till 30 juni 2016.

Thorsteinn Rögnvaldsson utsedd till ställföreträdande rektor

Thorsteinn Rögnvaldsson, professor i datavetenskap, har utsetts till ställföreträdande rektor vid Högskolan i Halmstad. Han har lång erfarenhet, bland annat som ordförande i fakultets- och forskningsnämnderna. Hans nya uppdrag påbörjas den 1 juli. 

I går fattade högskolestyrelsen beslut om att utse Thorsteinn Rögnvaldsson till ställföreträdande rektor vid Högskolan i Halmstad. Han är även föreslagen att utses till vicerektor med särskilt ansvar för Högskolans forskningsområden. Han har fram tills nu varit ordförande i fakultetsnämnden, ett uppdrag som han lämnar i och med sina nya befattningar. 

– Med mina erfarenheter, bland annat från fakultetsnämnden, tror jag att jag kan vara till nytta för den nya nämnden. Som ställföreträdande rektor ska jag träda i rektors ställe när rektorn är på semester eller av något annat skäl inte kan vara rektor. Det innebär också att jag representerar lärosätet då och då – rektor kan ju inte vara på mer än ett ställe samtidigt, säger han. 

Professor i både datavetenskap och mekatronik

Thorsteinn Rögnvaldsson doktorerade i teoretisk fysik i Lund 1994 och arbetade därefter under två år som postdoktoral forskare i USA, i Portland, Oregon. Till Högskolan i Halmstad kom han 1996 där han först anställdes som lektor. Tio år senare, 2006, blev han professor i datavetenskap vid Högskolan. Samma år blev han även professor i mekatronik vid Örebro universitet. 

Under åren 2007–2010 var han ordförande i forskningsnämnden för teknik och naturvetenskap vid Högskolan. 

– Parallellt med mitt ordförandeskap, både i forsknings- och fakultetsnämnden, har jag hela tiden fortsatt att bedriva min forskning med artificiell intelligens och maskinlärande som specialområden. Jag leder även Högskolans forskningsprofil CAISR (centrum för tillämpade intelligenta system). 

Stöd för forsknings- och utbildningsnämnden

Tillsättandet av vicerektorer är nytt för Högskolan. Tanken är att Thorsteinn Rögnvaldsson, om han får uppdraget, ska vara ett stöd för Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd. I uppdraget kommer det bland annat att ingå att ta fram underlag, delta på seminarier och göra analyser för forskningsfrågor.

Tidsmässigt skulle vicerektorsuppdraget och ställföreträdande rektorsuppdraget tillsammans motsvara en halvtid. Thorsteinn Rögnvaldsson hoppas därför kunna fortsätta att utföra sitt ordinarie arbete vid Högskolan parallellt.

– Det är forskningen och undervisningen som är anledningarna till att jag sökte mig till det här yrket och jag tycker att det är alldeles för roligt för att ge upp helt. Åtminstone forskningen är sådan att har man en gång slutat är det mycket svårt att komma tillbaka.

Om du blir både vicerektor för forskning och ställföreträdande rektor, tror du att uppdragen i något sammanhang kan komma att krocka med varandra? 
– Nej, det ser jag inte något skäl till. Däremot hade det varit svårt att förena att vara ordförande för nämnden och ställföreträdande rektor, det är två helt olika roller. En vicerektor har ingen beslutsrätt – det har däremot en ordförande i en nämnd. Som ställföreträdande rektor har man beslutsrätt när man agerar som rektor.

Ett lärosäte med fokus på både forskning och utbildning

Förordnandet som ställföreträdande rektor gäller från den 1 juli i år till den 30 juni 2016, med möjlighet till förlängning. Thorsteinn Rögnvaldsson ser fram emot uppdraget med spänning.

– Det är ett uppdrag där man får jobba tätt med rektorn i arbetet med att utveckla Högskolan. Vi är just nu inne i en metamorfos där vi ökar vår forskning rejält och där vi har erhållit rätt att utbilda på forskarnivå inom tre områden. Det är resultatet av några års långsiktigt arbete där jag varit delaktig. Målsättningen är att nå ”nästa nivå” som lärosäte; ett lärosäte som till stor del präglas av både forskning och utbildning. 

En viktig del för Thorsteinn Rögnvaldsson personligen är att Högskolan ska bli mer strategisk i uppbyggnaden av sin kompetens. Han vill ha fler internationella talanger till Högskolan – personer som bejakar den anda av samverkan och innovation som genomsyrar forskningen och utbildningen vid Högskolan i Halmstad. 

– Jag ser en högskola som en viktig pusselbit i att bygga en kreativ region. En högskola ska vara en magnet som attraherar unga människor med idéer och ambition. Jag har följt flera av våra ingenjörsstudenter efter deras examen och det är fantastiskt roligt att se vilka spännande jobb de har fått, eller skapat sig eftersom många av dem har startat egna företag.

Text: HANNA JOHANSSON
Bilder: IDA LÖVSTÅL


Thorsteinn ”Denni” Rögnvaldsson 

Född: 1963 i Reykjavik, Island (fyra dagar efter mordet på Kennedy och en månad innan ön Surtsey reste sig ur havet). Uppvuxen i Lund. 

Bor: Snöstorp. ”Ungefär på det ställe som Paul Hvitfeldt bodde när det hette Snidstrup och Hvidfeldt var en av Nordens mäktigaste män. Jag flaggar den isländska flaggan varje år den 17 juni, bland annat för att Paul Hvitfeldt var talman i den isländska riksdagen i mitten på 1500-talet. Jag gillar att se kopplingarna i livet”.

Familj: fru och två tvillingpojkar födda 1997. 

Särskilt glad för: ”Att ha fått vara tränare för ett av Halmstad Innebandyklubbs P97-lag – ett härligt gäng killar och engagerade föräldrar. Är också väldigt glad för alla de duktiga dataingenjörer jag har varit med och utbildat och som jobbar runt om i världen i dag, även i Halmstad.”

Thorsteinn Rögnvaldsson började på Högskolan i Halmstad 1996. Tio år senare, 2006, blev han professor i datavetenskap vid Högskolan.

Sidan uppdaterad 2013-06-14