Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-05-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-05-15

Valprocessen till nya forsknings- och utbildningsnämnden i gång

Den 1 augusti 2013 inrättas en ny nämnd på Högskolan i Halmstad: forsknings- och utbildningsnämnden. En valberedning är på plats som ska ta fram kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande, samt lärarrepresentanter. Därefter får Högskolans personal säga sitt om vilka de tycker ska ingå i nämnden. 

Forsknings- och utbildningsnämnden blir det högsta beslutande kollegiala organet på Högskolan, med ett helhetsansvar för forskning och utbildning. Den ersätter de tre nämnder som finns i dag: fakultetsnämnden, utbildningsnämnden och lärarutbildningsnämnden. 

En valberedning är nu plats som ska ta fram kandidater till den nya nämnden. Personerna i valberedningen är utsedda av sektionsråden. Valberedningen består av: 

  • Jens Lerbom, HUM
  • Frida Stranne, HOS
  • Bertil Svensson, IDE
  • Annika Elm Fristorp, LUT
  • Joakim Tell, SET

Gruppen har inom sig utsett Frida Stranne till ordförande i valberedningen.

Val i juni

Valberedningens uppdrag under de kommande veckorna är att ta fram kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande, samt sju lärarrepresentanter. Valet till ordförande och vice ordförande är rådgivande, eftersom de utses av rektor, medan det är ett direktval av lärarrepresentanterna. Valen kommer att hållas vid samma tillfälle.

Förslag på kandidater ska helst presenteras den 31 maj och senast den 4 juni. Valen av ledamöter hålls två veckor efter att valberedningen har slutfört sitt arbete. 

13 ledamöter

En nyhet i detta val är att det är tretton ledamöter i den nya nämnden, mot elva i tidigare nämnder: nio lärarrepresentanter och fyra studenter, varav en ska vara doktorand. Forskarstuderande med doktorandanställning ingår i studentkategorin och därmed väljs de av studentkåren, eftersom de enligt högskoleförordningen är studenter som läser en utbildning på forskarnivå. 

Nytt är också att den tekniska/administrativa personalen är röstberättigad i dessa val. 

IDA LÖVSTÅL
SANDRO RELJANOVIC


Frida Stranne är ordförande i den valberedning som ska ta fram kandidater till forsknings- och utbildningsnämnden. Bild: Linda Lundell

Sidan uppdaterad 2013-05-15