Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-01-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-01-01

”Viktigt med samverkan och internationalisering på alla nivåer”

Tät samverkan med väletablerade kontakter och internationalisering på alla nivåer i verksamheten. Det är viktiga grundbultar i CIEL:s internationella verksamhet. Forskningsmiljön har under de senaste åren lyckats rekrytera flera doktorander från andra länder.

CIEL, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, som är en av Högskolans tre basforskningsmiljöer, har sedan länge en internationell profil. På en del av utbildningarna, som kandidatprogrammet i internationell marknadsföring, ingår till exempel obligatorisk praktik utomlands under en termin.

– Vi är en internationellt blandad lärarkår som jobbar mycket med internationella frågor, redan på grundutbildningsnivå. Inom programmen är det vanligt med utbyten, både bland lärare och bland studenter. Det är viktigt att internationalisera på alla nivåer, på det sättet brukar man komma upp till forskarnivå automatiskt, säger Svante Andersson, professor i marknadsföring och ansvarig för de internationella doktoranderna inom CIEL.

Kvalitet framför kvantitet

För närvarande har CIEL tolv inskrivna doktorander i innovationsvetenskap, varav fyra internationella – två från Ghana, en från Colombia och en från England. Just nu är gruppen enligt Svante Andersson lagom stor för verksamheten, men framöver kan han tänka sig att det tillkommer ytterligare ett par, till exempel från Kina och Brasilien.

– Vi vill inte i första hand sträva efter att skaffa oss många fler internationella samverkanspartner. Det är betydligt viktigare att bygga täta kontakter med dem vi redan har.

I nuläget samarbetar CIEL bland annat med universitet i Kina, Irland, Colombia, Ghana och Brasilien.

– I Ghana är lärosätena i behov av utbildade lärare på forskarutbildningsnivå och vi bidrar till exempel med gästforskare, men deras doktorander kommer även hit och studerar. Det är rätt vanligt att internationella doktorander kommer till Sverige, stannar här i 4–5 år, och när de har doktorerat vill de inte åka tillbaka till sina hemländer. För att få deras hemländer att vilja bidra till finansiering krävs det att doktoranderna åtar sig att vara med och bygga upp sina hemländer, berättar Svante Andersson och fortsätter:

– I våra samarbetsprojekt delar doktoranderna sin tid mellan hemländerna och Högskolan. Vi ser gärna att de arbetar med projekt där de är med och bygger upp det land som de kommer från.

Mobiltelefoni och företags sociala ansvar i fokus

Bland de nuvarande doktoranderna finns det bland annat en från Ghana som tittar på hur man använder mobiltelefoni vid marknadsföring.

– När det gäller mobiltelefoni har den kommit väldigt långt i Afrika om man jämför med annan teknikutveckling, säger Svante Andersson.

En annan viktig fråga som doktoranderna vid CIEL har studerat är långsiktig hållbarhet bland företag som startar verksamhet i utvecklingsländerna.

– I dag är det inte bara de ekonomiska frågorna som är viktiga för företag med verksamhet i andra länder, utan även miljö och sociala aspekter måste tas hänsyn till. Ofta har de svenska företagarna bra koll på sin verksamhet här i Sverige, men de kräver inte alltid samma standard utomlands.

Internationalisering, menar Svante Andersson, är aldrig något man som lärosäte kan arbeta med på egen hand, utan kontakt med lärosäten i andra länder. 

– Internationalisering måste ske genom samarbete. Vi behöver lära oss och vara med i utvecklingen av världen – samtidigt som vi själva utvecklas. Jag tycker att man ska se internationellt samarbete och internationella doktorander som en resurs och något som är positivt för verksamheten – inte som något krångligt.

HANNA JOHANSSON

Fotnot. Tack vare Deycy Sanchez, som blir doktorand på Högskolan i vår, kom Jonas Rundquist, lektor i industriell organisation, i kontakt med ett fiskodlingsprojekt i Colombia, som han nu hjälper till att utveckla inom ramen för sin forskning på Högskolan. Läs mer om fiskodlingsprojektet.

"Internationellt samarbete är en resurs och något positivt för verksamheten", menar Svante Andersson, professor i marknadsföring på Högskolan och ansvarig för de internationella doktoranderna inom forskningsmiljön CIEL.
Bild: Patrik Leonardsson

Sidan uppdaterad 2013-01-01