Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-05-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-05-26

Avhandling ger insikter om innovationsprocessen

Vad är det egentligen som gör vissa företag innovativa? På tisdag den 27 maj lägger Peter Altmann, forskare vid Sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad, fram sin licentiatavhandling. I denna undersöker han sambandet mellan Human Resources Management (HRM) och en framgångsrik innovationsprocess.

– Alltför ofta kväver man innovationsverksamheter genom att anamma fel perspektiv vid hantering av innovationsarbete, säger Peter Altmann.

Flera perspektiv en framgång

Avhandlingens titel är ”Human Resources Management and Innovation: Exploring the Connection”. Den består av tre artiklar. Två av dessa är djupgående fallstudier genomförda på medicintekniska bolaget Getinge Group AB – bland annat på utvecklingsbolag inom koncernen.

– En av flera upptäckter var att företag som lyckas med innovation inte är låsta till en syn på vad HRM och innovation är. Istället anammar man flera perspektiv och tillämpar dessa vid olika tillfällen beroende på graden av osäkerhet i utvecklingsarbetet, säger Peter Altmann.

Hoppas hjälpa företag

Peter Altmann hoppas att forskningsresultaten ska komma företag till nytta.

– Jag hoppas att jag kan öppna upp för en diskussion i företag där man till större grad tar hänsyn till olika perspektiv på HRM och innovation. På så vis hoppas jag att man mer effektivt och framgångsrikt kan bedriva innovationsarbete och hjälpa företag med deras innovationsrelaterade strategiarbete, säger han.

Fotnot. Peter Altmann försvarar sin licentiatavhandling på tisdag den 27 maj, kl 10.00–12.00 i sal O124.

JOACHIM BRINK

"En av flera upptäckter var att företag som lyckas med innovation inte är låsta till en syn på vad Human Resources Management och innovation är", säger Peter Altmann. Bild: PRIVAT

Sidan uppdaterad 2014-05-27