Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-01-09

Bennetprofessur till Högskolan i Halmstad

Industriledaren Carl Bennet, tidigare styrelseordförande vid Högskolan i Halmstad, investerar fem miljoner kronor i Högskolans satsning ”Forskning för innovation”. Pengarna ska användas till en femårig professur, ”Bennetprofessuren”.

Professuren är ytterligare en satsning inom ”Forskning för innovation” – det samlade forskningsprogrammet med finansiering från KK-stiftelsen under tio år för Högskolans tre styrkeområden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil, där forskningen sker i samproduktion med näringsliv eller andra aktörer.

– Ett nära samarbete med den akademiska och vetenskapliga världen är avgörande för utvecklingen och konkurrenskraften i svensk industri, säger Carl Bennet. Högskolan i Halmstad har genom sin utbildning och forskning betytt mycket för såväl Getinge som regionen, och min förhoppning är att Högskolan i Halmstad även i framtiden ska fortsätta att tillhandahålla god utbildning och forskning med hög kvalitet. 

Bennetprofessuren syftar till att stimulera uppbyggnaden av nya forskningsinriktningar eller att vidareutveckla inriktningar som redan finns mot internationellt erkänd och excellent nivå. En innehavare av Bennetprofessuren kan antingen vara en tillträdande professor som har rekryterats för att forskningsområdet är av särskild strategisk betydelse för Högskolan, eller en gästprofessor som under upp till tre år kommer till en forskningsmiljö för att hjälpa den att utvecklas.

– Vi är mycket glada över Carl Bennets engagemang i Högskolan, som nu också tar sig uttryck i den här satsningen. Den kommer att ge oss möjligheter att rekrytera excellenta professorer och forskare, till gagn för både Högskolans forskning och våra samarbetspartner i näringsliv och offentlig sektor, säger rektor Mikael Alexandersson.

– Vi kommer med stolthet att utse våra ”Bennetprofessorer”!

Satsningen fördelas med en miljon kronor per år under fem års tid.

Forskning för innovation

”Forskning för innovation” vid Högskolan i Halmstad utgörs av tre profilerade forskningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsa och livsstil.

Det är inom dessa tre områden som Högskolan har sina master- och forskarutbildningsrättigheter. Forskningen inom områdena sker i de tre samverkande basmiljöerna: 

  • CIEL (innovation, entreprenörskap och lärande) 
  • CVHI (välfärd, hälsa och idrott)
  • EIS (inbyggda och intelligenta system)

Centralt i en stor del av de forskningsprojekt som bedrivs inom ramen för Forskning för innovation är samarbetet med näringslivet, så kallad samproduktion. Samproduktion innebär att företag deltar aktivt i forskningsprojekt tillsammans med Högskolans forskare, och därmed också står för delar av finansieringen i projektet.

Carl Bennet, styrelseordförande i Getinge AB och tidigare styrelseordförande vid Högskolan i Halmstad, står bakom Högskolans nya femåriga så kallade Bennetprofessur.

Sidan uppdaterad 2014-01-14