Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-04-07

Bike Around bland de 100 främsta innovationerna på världsmarknaden

Money Today Media Group i Sydkorea har utnämnt träningscykeln och rehabiliteringslösningen Bike Around till en av de 100 främsta innovationerna på världsmarknaden. Bike Around är resultatet av ett utvecklingsprojekt på Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad. I dag är den en produkt på marknaden och går under namnet jDome BikeAround.

Det är mediekoncernen Money Today Media Group som har valt ut och studerat ett antal uppseendeväckande produktinnovationer i såväl Europa som USA. Resultat ska presenteras på K.E.Y. Platform i slutet av april i Seoul, Sydkorea.

– Det är helt fantastiskt, nästan lite overkligt, att det som startade från noll, som ett utvecklingsprojekt i lilla Halmstad, och där vi inte hade en aning om vad resultatet skulle bli, nu rankas bland de hundra främsta innovationerna i världen! säger Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig vid Hälsoteknikcentrum Halland och den som var projektledare när Bike Around togs fram under 2010–2011.

Uppmuntrar och underlättar träning för demenssjuka

Bike Around är en träningscykel som användaren styr varthelst hen vill med hjälp av Google Street View. Bike Around uppmuntrar personer med demenssjukdom till fysisk och social aktivitet i syfte att hindra sjukdomens utveckling genom att stimulera fungerande funktioner.

– Vid demens får den drabbade ofta svårt att utföra olika aktiviteter och blir lätt passiv. Individuellt anpassad fysisk aktivitet kan motverka detta. Men det behövs nya träningsredskap som motiverar och väcker engagemang. Med Bike Around kan man till exempel ta en cykeltur i de trakter där man har vuxit upp, förklarar Anne-Christine Hertz.

Samarbete mellan olika områden och kompetenser

Idén till Bike Around kom på hösten 2010 när Hälsoteknikcentrum Halland arrangerade en workshop med Techna Science i Köpenhamn. Konceptet är därefter framtaget genom flera workshoppar med forskare, studenter, entreprenörer och verksamma inom demensvård, fysioterapi, arbetsterapi och it-utveckling.

Anne-Christine Hertz är verksamhetsansvarig på Hälsoteknikcentrum Halland. Hon var projektledare när Bike Around utvecklades från att vara en idé om hur man skulle kunna motivera demenssjuka till fysisk aktivitet, till att bli en träningscykel som tar den cyklande "världen runt".

Bike Around har rönt stor uppmärksamhet, både i Sverige och i världen. Bland annat har den varit med på mässor i Seoul, Tokyo, Shanghai, Toronto och Berlin. I dag är Bike Around en produkt på marknaden och säljs under namnet jDome Bikearound av företaget Division By Zero.

– Bike Around är, tycker jag, ett bra bevis på hur vi måste tänka annorlunda när vi utvecklar produkter och tjänster, inte traditionellt och ”som vi alltid har gjort”. Samproduktion mellan slutanvändare och utvecklare – ja, mellan alla berörda – är helt avgörande, så att alla relevanta parametrar kommer fram, allt från behov och förutsättningar till erfarenheter och senaste forskningen. Ett sådant arbetssätt ökar chanserna för att en produkt eller tjänst ska bli lyckad och nå sitt syfte, säger Anne-Christine Hertz, och lägger till:

– Det är detta som är den springande punkten om vi ska klara de stora samhällsutmaningar som vi står inför inom vården och omsorgen: att utveckla hälsoinnovationer genom gränsöverskridande samarbete och med öppet sinne.

Text: LENA LUNDÉN
Bild: JOACHIM BRINK

FAKTA
Hälsoteknikcentrum Halland – HCH

Hälsoteknikcentrum Halland var under åren 2009–2013 en projektfinansierad verksamhet, lokaliserad till Högskolan i Halmstad, med medel från EU:s strukturfonder och Region Halland. Det var en strategisk satsning på hälsoteknik och tillväxt med fokus på att stödja regionens företag i arbetet med att utveckla nya eller förbättrade hälsoinnovationer. Verksamheten, som även efter EU-projekttiden har fortsatt, har varit mycket framgångsrik. Basen utgörs av en projektverkstad, där olika kompetenser och intressenter tillsammans har utvecklat idéer till nya produkter, tjänster och arbetssätt, baserat på reella behov inom hälsosektorn. Hälsoteknikcentrum Hallands arbetssätt är unikt, liksom den kreativa miljön. Nyckeln i arbetssättet är mångfald och mångvetenskap. Utifrån identifierade behov och problemställningar tillförs olika typer av expertstöd och kompetenser. Allt med användaren i fokus. Genom Hälsoteknikcentrum Halland har 120 projekt varit i gång i samarbete med ett 90-tal företag, 40 nya produkter och tjänster kommit ut på marknaden och 12 företag etablerat sig i Halland.

Bike Around består av en cykeldel (pedaler och styre), en välvd skärm – en så kallad dome – och en dator. Google Street View projiceras på skärmen och den som cyklar kan välja vilken miljö som helst i världen som hen vill trampa runt i. New York City, Halmstad eller Simlångsdalen – valet är upp till cyklisten.

Sidan uppdaterad 2014-04-07