Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-11-21

Designstudenter spånade affärsidéer till företag

Två e-hälsoföretag fick i veckan hjälp med att spåna fram nya affärsidéer av Högskolans studenter. Under två kreativa eftermiddagar tog studenter på programmet Digital design och innovation, tillsammans med företagare och forskare, fram förslag till nya tjänster att utveckla.

Högskolan i Halmstads utbildningar har fått flera utmärkelser för sitt sätt att samverka med arbetslivet, och workshopparna är ett exempel på hur denna samverkan kan gå till.

– Det här är mycket bra och värdefull input för oss – här får vi kontakt både med den senaste forskningen och ambitiösa studenter, säger Peter Wallin, vd för HPI Heath Profile Institute, det företag som var i fokus under tisdagseftermiddagens workshop.

Utveckla affärsidéer

Studenterna som deltog läser andra året på kandidatprogrammet Digital design och innovation. Deras uppgift var att utifrån en så kallad ”business canvas”-modell, ta sig an ett antal utmaningar som företagen själva hade formulerat. De arbetade gruppvis och till sin hjälp hade de representanter från företagen och forskare från Högskolan.

– Vi har valt områden som vi inte riktigt hinner med själva, och där vi gärna tar hjälp av nya ögon. Jag är övertygad om att det kommer något värdefullt ut av det här som vi på kort tid kan ha användning av i praktiken, säger Peter Wallin.
  

Studenterna på programmet Digital design och innovation arbetade fram idéer i grupper, som de sedan redovisade och bollade med kursare, forskare och representanter för företaget.

Ingår i forskningsprojekt

Workshopparna är inte bara ett inslag i studenternas utbildning, de ingår även i forskningsprojektet GoDIS (Digitala innovationer och självbestämmande motivation till motion). Här samlas forskare från olika ämnesområden – som informatik, psykologi och projektledning – och forskningen sker i samproduktion med just företagen HPI och Tappa Service, de företag som deltog under workshopparna.

– Studenternas kreativa arbete går rakt in i vårt forskningsprojekt. Det blir en del i idégenereringen för de nya tjänster som vi tar fram i samarbete med företagen, säger Pontus Wärnestål, programansvarig för Digital design och innovation samt en av forskarna i projektet GoDIS.

Workshopparna samlade studenter, företagare och forskare från olika delar av Högskolan.

Autentiska utmaningar

För Pontus Wärnestål är det självklart att hela tiden sträva efter att knyta ihop forskning, utbildning och näringslivskontakter.

– För att något ska vara en innovation måste det framgångsrikt skapa ett värde. Genom att studenterna får jobba med autentiska utmaningar, och bolla direkt med företagen, ger det relevans. Det blir inte bara coola och roliga idéer utan något som kan komma till direkt nytta, säger Pontus Wärnestål.

”Mer kött på benen”

Angelica Johansson är en av studenterna på workshoppen. Hon tycker att metoden att lösa uppgifter tillsammans med företag och forskare är spännande.

– Nu får vi utföra det vi har lärt oss och komma med konkreta resultat. Det här ger mer kött på benen i de ämnen som vi läser. Det blir mer ”på riktigt” och det är både roligt och en utmaning, säger hon.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: JOACHIM BRINK

Forskningsprojektet GoDIS

Digitala innovationer och självbestämmande motivation till motion (GoDIS) är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från forskningsmiljöerna CVHI, HCH, EIS och CIEL vid Högskolan i Halmstad. Projektet sker i samproduktion med företagen Tappa Service AB och HPI Heath Profile Institute AB. Projektet finansieras av KK-stiftelsen.

Workshopparna är ett inslag i kursen Design i forskning och praktik, som andraårsstudenterna på programmet just nu läser.

Studenten Angelica Johansson vill i framtiden jobba som interaktionsdesigner.

Många post-it-lappar går det åt när idéerna flödar!

Peter Wallin är vd för HPI Heath Profile Institute AB, som har ett väl utvecklat samarbete med Högskolan i Halmstad.

Axel Olsson och Victor Calming tar sig an utmaningarna med entusiasm.

Fawzi Halila, docent i innovation, är den som står bakom workshopparnas upplägg. Bild: ANNA THORNBERG

Studenterna arbetade efter en så kallad "business canvas"-modell för att spåna fram nya affärsmöjligheter.

Sidan uppdaterad 2014-11-24