Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-03-07

Ensamkommande flyktingungdomar får coacher vid Högskolan

Nästa vecka går startskottet för projekt Näktergalen, som ska ge unga flyktingar i Halmstad en ny väg in i det svenska samhället. Året ut ska åtta lärarstudenter från Högskolan bli coacher åt ensamkommande flyktingungdomar.

Idén har hämtats från Malmö högskola, som har drivit projekt Näktergalen framgångsrikt sedan 1997. Liknande satsningar finns även vid en rad andra lärosäten i Sverige. 

– Vi är glada över att nu kunna starta projekt Näktergalen här i Halmstad. Det känns oerhört angeläget – det handlar om att underlätta för de här ungdomarna att komma in i det svenska samhället. Dessutom är det en chans för lärarstudenterna att få viktiga erfarenheter. För många väntar en mångkulturell miljö i skolorna, säger Ewa Wictor, ansvarig för coachverksamheten vid Högskolan i Halmstad.

Mellan 16 och 19 år

I projektet ingår åtta flyktingungdomar som läser svenska vid Sannarpsgymnasiet. De är mellan 16 och 19 år gamla och alla har varit minst ett år i Sverige. Varje ungdom har matchats ihop med en lärarstudent, som ska fungera som coach. 

– Här får ungdomarna kontakt med någon som ligger nära i ålder, och som kan introducera dem till Sverige på ett trevligt sätt och förklara saker som kan verka självklara för oss. Många gånger har ungdomarna hittills mest haft kontakt med olika myndighetspersoner i Sverige, som ofta är lite äldre, säger Ewa Wictor. 

Paren ska träffas 2–3 timmar i veckan under åtta månader. Träffarna kan innebära allt från att ta en fika till att gå på fotboll eller teater – det är deltagarna själva som får styra utifrån intresse. Studenterna får utbildning och handledning på Högskolan. De får också ekonomisk ersättning för sin medverkan. 

Ömsesidig nytta och nöje

En viktig tanke är att projektet ska innebära ömsesidig nytta och nöje. Alla inblandade har chans att vinna kunskap, erfarenhet och vänskap. 

– Det har varit ett stort intresse för projektet, inte minst från studenternas sida. Många känner en vilja att göra en samhällsinsats och tycker att det verkar roligt, säger Ewa Wictor. 

Satsningen ska även ligga till grund för ett forskningsprojekt vid Högskolan. Monika Eklund, universitetslektor vid Sektionen för lärarutbildning, forskar om interkulturellt lärande och kommer att göra en uppföljande studie av projektet. 

Projekt Näktergalen är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun, Länsstyrelsen och Rädda Barnen. Projektet varar fram till årsskiftet, men förhoppningen är att det ska kunna fortsätta och utökas.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2014-03-25