Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-06-03

Fåhréstipendiater delade på 315 000 kronor

I fredags och lördags – den 30–31 maj – delades stipendier från lektor Sten Fåhrés minnesfond ut till innovativa ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Sammanlagt delades priser på 315 000 kronor ut. Här är hela pristagarlistan!

Under fredagen delades allmänna ingenjörspriser på totalt 35 000 kronor ut till studenter på något av Högskolan i Halmstads ingenjörsprogram. Under lördagen delades stipendier på sammanlagt 280 000 kronor ut, öronmärkta för studenter vid lärosätets utvecklingsingenjörsprogram.

Årets bästa examensarbeten på Utvecklingsingenjörsprogrammet skapades av (från vänster): Martin Nilsson och Johan Ekelund (tredje pris), Daniel Sträng (första pris) samt Robin Sandberg och Anders Hedborg (andra pris). Bild: Elin Olsson

Spectraflag tog första pris båda dagarna

Årets meste Fåhréstipendiat var utan tvekan utvecklingsingenjörsstudenten Daniel Sträng, som ursprungligen kommer från Karlskrona. Förutom att han tilldelades 25 000 kronor som bästa student vid Utvecklingsingenjörsprogrammet, så vann hans examensprojekt högsta pris under både fredagens och lördagens utdelningstillfällen – sammanlagt 125 000 kronor. Totalt tog Daniel Sträng alltså hem 150 000 kronor.

Under fredagen delades de allmänna Fåhréstipendierna ut till studenter på Högskolans ingenjörsprogram. Bild: Ida Lövstål

Hans projekt – kallat Spectraflag – kan liknas vid en digital orienteringspunkt, utvecklad främst för actionsport och utomhusaktiviteter.

– Nästa steg är att vidareutveckla produkten, och då kommer stipendiepengarna att förenkla en hel del. Jag planerar att starta ett företag, och då är kapital väldigt välkommet, säger Daniel Sträng.

Samtliga stipendiepengar kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré. Stipendierna delades ut för första gången 2004.

JOACHIM BRINK

Lista Fåhréstipendiater, Utvecklingsingenjörsprogrammet (utdelning lördag 31 maj):

BÄSTA EXAMENSARBETE:
Första pris, 100 000 kr.

Projekt: Spectraflag
Student: Daniel Sträng
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: ”Projektet har utvecklats från idé till färdig produkt med en internationell marknad i siktet. Med en entusiasm, kreativitet och arbetsinsats långt över det vanliga och utvecklad med såväl ingenjörs- som affärsmässighet kan en strålande produkt snart finnas på en bred marknad.”

Andra pris, 50 000 kr.
Projekt: RA Detect
Studenter: Robin Sandberg och Anders Hedborg
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: ”Projektet angriper ett problem som är ytterst angeläget att eliminera. Med ingenjörsmässighet har projektgruppen funnit en praktisk lösning som gör en yrkesgrupp trygg medan andra blir äldre. Projektet har drivits på ett mycket förtjänstfullt sätt och genom strukturerad planering och experiment visar projektgruppen fram en kommersiellt gångbar lösning.”

Tredje pris, 20 000 kr.
Projekt: Anslagstavlan VERA
Studenter: Johan Ekelund och Martin Nilsson
Handledare: Leif Nordin
Motivering: ”Med ett komplext nätverkande i olika tekniska områden, kreativitet, och en synnerligen stor målmedveten arbetsinsats har Johan och Martin utvecklat en produkt som ger fler personer möjlighet till ett friare och normalare liv i hemmet. Affärsmodellen för VERA är komplett och innovativ samt utvisar en god framtid. Produkten är ny och marknaden är stor.”

Delat fjärde pris (utan inbördes ordning), 5 000 kr.
Projekt: GreenSpot
Studenter: Anna Malmgren och Li Wigby
Handledare: Leif Nordin
Motivering: ”Med sin fantastiska energi och övertygande förmåga har studenterna utvecklat GreenSpot för att med solenergi och övertygande föredömlighet ge samhällets miljötänkande en tummelplats. Med sin storlek lär den första GreenSpot inte gå någon förbi när den är på plats i Halmstad. Fler platser väntar.”

Projekt: ClickItUp
Studenter: Emil Ekeroth och Joel Hultin
Handledare: Jonas Rundquist
Företag Ergosafe AB
Motivering: ”Studenterna har på ett driftigt och metodiskt sätt skapat förutsättningar för serveringspersonalen på uteserveringar att erbjuda regnskydd eller vinddrag i peruken utan ansträngning eller att behöva klämma sig fram mellan borden. Med fjärrstyrning av fönstren kan dessutom äldre vid äldreboenden reglera sin balkongmiljö utan att belasta vårdpersonalen. Frihet, jämlikhet och en ny fjärrkontroll att slåss om.”

Projekt: Xelbow
Studenter: Ida Dahlström och Christoffer Nilsson
Handledare: Loisa Sessman
Motivering: ”Projektgruppen har med stor kreativitet utvecklat en del av en armprotes med stötdämpande effekt i syfte att underlätta för användaren att utöva en aktiv livsstil. Ida och Christopher har stött på både motgångar och framgångar, men har på ett ingenjörsmässigt sätt låtit dessa gynna projektet. Resultatet blev över förväntan då armprotesen inte bara är stötdämpande, utan också visade sig vara biomekaniskt fördelaktig för övriga delar av kroppen.”

BÄSTA STUDENT
Första pris, 25 000 kr.

Daniel Sträng

BÄSTA PRODUKTFÖRNYELSEPROJEKT (ÅRSKURS 2)
Första pris, 20 000 kr.

Projekt: Intellirack
Studenter: Matteus Andersson, Johan Landström, Robert Persson och Johan Toft
Företag: Getinge AB
Handledare: Peter Altmann
Motivering: ”Med uppfinningsrikedom och ett gediget utvecklingsarbete i sann U-anda leveraras en lösning på ett problem som länge gäckat industrin. Detta görs på ett sätt som påvisar djup förståelse för rådande förutsättningar och framtida behov.”

Andra pris, 10 000 kr.
Projekt: Divert – för säkrare containerhantering
Studenter: Andreas Andersson, Niklas Kristiansson, Martin Magnusson och Louise Svensson
Företag: Stena Recycling AB
Handledare: Loisa Sessman
Motivering: ”Med stor drivkraft och engagemang har projektgruppen tagit sig an uppgiften att identifiera orsaken till de vibrationer som är skadliga för operatören vid containerhantering. De har arbetat kreativt och envist, trots höga krav och tuffa begränsningar med liten designfrihet. Resultatet blev mycket framgångsrikt och bidrar till stor samhällsnytta med minskad risk för arbetsskador hos dem som arbetar med containerhantering.”

Tredje pris, 5 000 kr.
Projekt: Sportblox
Studenter: Kristoffer Bengtsson, Anna Felixson, Tobias Järvås, Thomas Selin och Richard Svensson
Företag: Rantzows Sport AB
Handledare: Peter Altmann.
Motivering: ”Med stor iver och försynthet utvecklas en produkt som väl svarar mot av företaget ställda önskemål. Lösningen testas och bekräftas av väl underbyggda användarstudier i lekfull miljö.”

BÄSTA FÖRETAGSUTVECKLINGSPROJEKT (ÅRSKURS 2)
Första pris, 20 000 kr.

Projekt: Santex
Studenter: Matteus Andersson, Johan Fast, Sofia Lennartsson och Martin Rydén
Företag: Santex AB
Handledare: Peter Altmann
Motivering: ”Med förslag som vågar utmana rådande föreställningar föreslås en strategi väl underbyggd i företagets och marknadens unika situation. Lösningsförslaget visar på god förmåga att se bortom ytligt beskriva problem och nå ett djup som tillfredsställer önskemålen.”

Andra pris, 10 000 kr.
Projekt: Hörselhjälpmedelsförsäljning via internet
Studenter: Johannes Andersson, Daniel Claesson, Martin Magnusson och Richard Svensson
Företag: Comfort Audio AB
Handledare: Peter Altmann
Motivering: ”Med en gedigen undersökning av rådande interna och externa förhållanden utvecklas en tydlig strategi för företagets framtida satsningar och inriktning. Ett flitigt arbete resulterade i ett förslag som väl förvaltar företagets intressen.”

Tredje pris, 5 000 kr.
Projekt: DH Anticounterfeit
Studenter: Anna Felixson, Angelica Lindberg, Louise Svensson och Johan Toft
Företag: DH Solutions AB
Handledare: Leif Nordin
Motivering: ”Med enig entusiasm har gruppen sökt marknadsplaner för en utmanande och abstrakt produkt. Förslagen visar en god förmåga att identifiera och formulera marknadsplaner i komplexa sammanhang som sannolikt kommer att ge framgångar för produkten Anticounterfeit.”

Lista Fåhréstipendiater, alla ingenjörsprogram vid Högskolan (utdelning fredag 30 maj):

BÄSTA EXAMENSARBETE
Första pris, 25 000 kr.

Projekt: Spectraflag
Student: Daniel Sträng, utvecklingsingenjör
Motivering: ”Stipendiet går till ett projekt som inte bara gått från ide till färdig produkt utan även till förberedd produktion. Projektet genomsyras av kommersialiserbarhet med en stor och växande internationell marknad inom räckhåll. Arbetet är mycket omfattande med ett stort mått av ingenjörsmässighet. Utan tvekan visas en rakt igenom lysande entreprenörsanda.”

Andra pris, 10 000 kr.
Projekt: dentÆd
Studenter: Emily Brettéus, Anna Jönsson, biomekanikingenjörer
Motivering: ”Stipendiet går till ett projekt med hög relevans inom sitt område vars resultat är kommunicerbart för en stor publik. Arbetet visar prov på en tydlig målmedvetenhet och ett metodiskt arbetssätt. Drivkraft och glädjefyllt engagemang med härlig kreativitet har gett en produkt som löser ett tydligt behov.”

Utvecklingsingenjören Daniel Sträng tilldelades två Fåhréstipendier för bästa examensarbete och priset för bästa student. Totalt 150 000 kronor. Dessutom vann han pris för bästa monter på årets Utexpo. Bild: Elin Olsson

Anna Malmgren och Li Wigby belönades för sitt projekt GreenSpot. Bild: Elin Olsson

Emil Ekeroth och Joel Hultin fick pris för projektet ClickItUp. Bild: Elin Olsson

Ida Dahlström och Christoffer Nilsson fick ett stipendium för projektet Xelbow. Bild: Elin Olsson

Matteus Andersson, Johan Landström, Robert Persson och Johan Toft belönades med 20 000 kronor för bästa produktförnyelseprojekt. Bild: Elin Olsson

Matteus Andersson, Johan Fast, Sofia Lennartsson och Martin Rydén belönades för bästa företagsutvecklingsprojekt. Bild: Elin Olsson

Sidan uppdaterad 2014-06-09