Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-11-18

Forskarskolan Entreprenörskap-hälsa bjöd in till seminarium om framtidens innovationer

Den 12 november arrangerades seminariet “Entrepreneurship, Health and Innovation” vid Högskolan i Halmstad. Syftet med det årligen återkommande seminariet är att företag och forskare ska mötas och diskutera framtidens innovationer inom hälsa, vård och omsorg.

For this article in English, click here

Seminariet “Entrepreneurship, Health and Innovation” arrangerades av den tvärvetenskapliga forskarskolan Entreprenörskap-hälsa vid Högskolan i Halmstad. Seminariet ordnades för tredje året i rad och erbjöd en unik möjlighet för forskare och näringsliv att utbyta erfarenheter. Natalia Stambulova, professor i psykologi med inriktning på idrottspsykologi och ansvarig för forskarskolan, och Högskolan i Halmstads rektor Mikael Alexandersson, hälsade deltagarna välkomna.

Högskolan i Halmstads rektor Mikael Alexandersson, till vänster, professor Natalia Stambulova och gästprofessor Mark Andersen var alla nöjda med seminariet.

Under seminariet varvades föreläsningar och diskussioner. Mark Andersen, professor i idrottspsykologi vid Victoria University i Australien och gästprofessor vid Högskolan i Halmstad, inledde seminariet med en inspirerande föreläsning om den mänskliga hjärnan. Mark Andersen knöt samman grekisk mytologi med evolutionsteorin, hjärnans struktur, drömmar och Freud. Han påpekade vikten av det förtroliga och tillåtande samtalet mellan aktörer från olika samhällssektorer i gränsöverskridande projekt.

– I mötet mellan forskaren och entreprenören krävs ett öppet sinne från båda parter för att samarbetet ska bli lyckat, säger Mark Andersen.

Från idé till innovation

Ett av de inbjudna företagen var P.U.L.S. AB, vars styrelseordförande Clas Runnberg talade om hur företaget fungerar som en brygga mellan forskare och investerare för att ta life-science-idéer till innovationer. Anita A’son-Strandahl från Connect Väst berättade om möjligheterna för regionens företag att få stöd genom de nätverk av affärskompetens och privata investerare som Connect Väst erbjuder.

Presentation av pågående projekt

Forskare och forskarstuderande vid forskarskolan presenterade sina projekt med var sin poster. Seminariets övriga deltagare fick tillfälle att se alla postrar och diskutera forskningsprojekten.

– De är oerhört viktigt att forskare och företag möts vid tillfällen som detta. Behov och krav från samhälle och näringsliv kan på så sätt påverka och utveckla våra unga forskares projekt, säger Natalia Stambulova.

Text: LOUISE WANDEL

Uppe till vänster: Urban Johnson, professor i psykologi och del i ledningsgruppen för forskarskolan. Uppe till höger: Andreas Ivarsson, doktorand vid CVHI, och Natalia Stambulova, professor i psykologi och ansvarig för forskarskolan, diskuterar ett forskningsprojekt. Nere från vänster till höger: Wagner Ourique De Morais, doktorand vid EIS, Pelle Wiberg, universitetsadjunkt vid EIS och representant från företaget Swedish Adrenaline, och Jens Lundström, doktor vid EIS.

Posterpresentatörer från vänster till höger: Karin Weman Josefsson (CVHI, doktorand), Arne Edvardsson (CVHI, doktorandaspirant), Robert Szasz (CVHI, doktorandaspirant), Alina Franck (CVHI, doktorand), Siddhartha Khandelwal (EIS, doktorand), Andreas Ivarsson (CVHI, doktorand), Anita Sant’Anna (EIS, biträdande universitetslektor), Wagner Ourique De Morais (EIS, doktorand), Héléne Laurell (CIEL, doktorand), Jens Lundström (EIS, postdoktor) och Johan Ekengren (CVHI doktorandaspirant).

Forskarskolan Entreprenörskap-hälsa

Forskarskolan Entreprenörskap-hälsa bildades år 2006. Målet är att ge doktoranderna kunskap om innovation och entreprenörskap för att de ska kunna kommersialisera sina forskningsresultat och utveckla produkter och tjänster. Forskarskolan är tvärvetenskaplig och knyter samman forskningsmiljöer inom hälsa och välfärd, hälsoteknik samt innovation och entreprenörskap. Sedan 2011 är forskarskolan knuten till Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) vid Sektionen för hälsa och samhälle. Forskarskolan erbjuder dels seminarieverksamhet, dels en tvärvetenskaplig miljö där man som doktorand får möjlighet att presentera sin forskning.

Natalia Stambulova, professor i psykologi med inriktning på idrottspsykologi, är ansvarig för forskarskolan och utgör tillsammans med åtta andra seniora forskare vid Högskolan och en representant för näringslivet forskarskolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffar regelbundet forskarskolans doktorander för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Forskarskolans ledningsgrupp

  • Bertil Allard, entreprenör och näringslivsrepresentant
  • Svante Andersson, professor i marknadsföring, CIEL
  • Gabriel Awuah Baffour, professor i marknadsföring, CIEL
  • Jonas Gabrielsson, docent i företagsekonomi, CIEL
  • Gunnar Johansson, professor i hälsovetenskap, CVHI
  • Urban Johnson, professor i psykologi med inriktning på idrottspsykologi, CVHI
  • Natalia Stambulova, professor i psykologi med inriktning på idrottspsykologi, CVHI
  • Bertil Svensson, professor i datavetenskap, EIS
  • Arne Söderbom, docent i redovisning, CIEL
  • Nicholas Wickström, docent i datorsystemteknik, EIS

Läs mer om forskarskolan Entreprenörskap-hälsa och dess ledningsgrupp.

"De är oerhört viktigt att forskare och företag möts vid tillfällen som detta. Behov och krav från samhälle och näringsliv kan på så sätt påverka och utveckla våra unga forskares projekt", säger Natalia Stambulova, professor i psykologi med inriktning på idrottspsykologi och ansvarig för forskarskolan Entreprenörskap-hälsa vid Högskolan i Halmstad.

Arne Edvardsson, till vänster, och Karin Weman, till höger, ingår båda i forskarskolan Entreprenörskap-hälsa. Här tillsammans med Bertil Allard, entreprenör och näringslivets representant i forskarskolans ledningsgrupp.

Clas Runnberg från P.U.L.S. AB diskuterar forskning med Anita Sant'Anna, biträdande universitetslektor vid Högskolan i Hamstad.

Siddhartha Khandelwal, doktorand vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik inom forskningsmiljön EIS, framför sin poster.

Seminariet “Entrepreneurship, Health and Innovation” är årligen återkommande och arrangerades i år för tredje gången.

Alina Franck, till höger, doktorand inom forskningsmiljön CVHI, pratar om sin forskning med Svante Andersson, till vänster, professor i företagsekonomi och Klaus Solberg Søilen, professor i företagsekonomi. Klaus Solberg Søilen och Svante Andersson är båda två verksamma vid Sektionen för ekonomi och teknik vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2014-11-20