Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-09-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-09-02

Forskarutbildningen inom hälsa och livsstil invigd

Högskolans forskarutbildning inom hälsa och livsstil är nu i gång. Utbildningen, som startade så smått redan i våras och nyligen invigdes, har redan 14 doktorander från olika discipliner.

Forskarutbildningen, som man har samarbetat hårt och länge för att få i hamn, invigdes i samband med höstterminens uppstartsmöte för personalen på Sektionen för hälsa och samhälle. Under invigningen gavs möjlighet för sektionens personal att orientera sig i nya möjligheter samt att låta sig inspireras av de olika infallsvinklar som finns inom området hälsa och livsstil.

– Jag hoppas att forskarutbildningen kommer att skapa fler intellektuella mötesplatser på sektionen och Högskolan i sin helhet, men också att våra doktorander kommer att bidra med viktiga och samhällsrelevanta nya kunskaper, säger sektionschef Anders Nelson.

Dagens talare Mark Andersen och Johan Fritzell (mitten) tillsammans med sektionschef Anders Nelson, Carin Staland, studierektor på forskarutbildningen samt Urban Johnson, forskningsledare för Centrum för idrott och hälsa.

Framsynt och hållbar forskning

Inbjuden gästföreläsare var Johan Fritzell, professor i sociologi och socialgerontologi vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Föreläsningen behandlade Strukturella faktorers betydelser för hälsans ojämlika fördelning i befolkningen. Hans tydliga budskap var att vi inte ska stirra oss blinda på mediciner och akutsjukvård utan att även höja blicken och fundera över vilka mekanismer i samhället som ligger till grund för problemen med ohälsa. På så vis kan vi redan i ett tidigt skede verka för jämlika förutsättningar för folkhälsa.

Talade gjorde också Mark Andersen, professor i idrottspsykologi vid Victoria University i Melbourne, Australien, som kommer att spendera höstterminen på Sektionen för hälsa och samhälle. Han gav sin syn på Livsstil och beteende förändringar ur ett individperspektiv. Han vände sig till de unga forskarna med en uppmaning att ha en human syn på forskning och forskningsobjekten. Hur ska vi kunna få kunskap utan att samtidigt traumatisera? Att inte göra skada är första steget, menar Mark Andersen.

Psykoterapi bygger på en god relation mellan patient och terapeut. Detsamma bör gälla forskaren och hans eller hennes intervjuperson. Deltagaren ska också få med sig något nytt och nyttigt, resonerar Mark Andersen.

Nytt lärosäte, nya kollegor och ny stad

För fyra av doktoranderna blev invigningen i princip det första mötet med den nya arbetsplatsen på Högskolan i Halmstad och förväntningarna är höga.

– Jag vill få kunskap om olika metoder och teorier, möjligheten att få fördjupa mig inom ett forskningsområde som engagerar mig och träffa och nätverka med många olika intressanta och kunniga personer inom forskningsvärlden. Sen kommer jag ju inte från Halmstad så det är också roligt att göra bekantskap med en ny högskola och en ny stad, säger Sofie Lundström som forskar inom vårdvetenskap.

Sofie Lundström, doktorand inom vårdvetenskap och Renée Luthra, Helena Taubner och Jenny Rosenqvist, doktorander inom handikappvetenskap.

– Det är verkligen en förmån att få ägna sig åt någonting som man brinner för, så jag känner mig lyckligt lottad. Jag ser fram emot samarbetet med mina doktorandkollegor och diskussionerna med meriterade forskare från olika områden. Det ska bli jättespännande, säger Helena Taubner som forskar inom handikappvetenskap.

Doktoranderna inleder terminen med att läsa en introduktionskurs för doktorander på 7,5 högskolepoäng. Kursansvarig är Jens Nygren och kursen behandlar bland annat vetenskapsteori, forskningsetik och högskolepedagogik.

Text: HELENA ANDIN-WICKSTRÖM
Bild: IDA LÖVSTÅL

Bakgrund / forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad

Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen inom tre områden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Inom andra områden bedrivs forskarutbildning med stöd av strategiska samarbetsavtal med andra högskolor och universitet.   

De första doktoranderna antogs vid Högskolan i Halmstad under 2011 inom områdena informationsteknologi och innovationsvetenskap. Högskolan erhöll rätt att utfärda doktorsexamen inom dessa områden 2010. År 2013 erhöll Högskolan rätt att utfärda doktorsexamen inom området hälsa och livsstil. 

Sektionschef Anders Nelson vid höstterminens uppstartsmöte på Sektionen för hälsa och samhälle.

Sidan uppdaterad 2014-09-02