Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-09-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-09-08

Framgångsrikt Kinasamarbete inom vindkraftsteknik

Under tre månader studerar 30 masterstudenter från Shanghai ett skräddarsytt program inom vindkraftsteknik och innovation på Högskolan i Halmstad.

Ett unikt samarbete mellan Högskolan i Halmstad (Sektionen för ekonomi och teknik) och Shanghai Dianji University (SDJU) i Kina inleddes förra året när 27 masterstudenter och två lärare deltog i en specialanpassad tremånaders utbildning inom området vindkraftsteknik och innovation. Detta var första gången Högskolan i Halmstad arrangerade en kurs som kopplade samman Högskolans pågående forskning med utbildning av internationella studenter.

Detta är andra året i rad masterstudenter från Kina läser vindkraftsteknik vid Högskolan i Halmstad. Rektor Mikael Alexandersson hälsar välkommen. Bild: JENNY BISIACH

Samarbetet fortsätter i höst

I år fördjupas detta internationella samarbete ytterligare genom att en ny omgång med 30 masterstudenter och en lärare från SDJU är på Högskolan i Halmstad från augusti till november. Lärarens forskningsmässiga profil är mätningar av lagervibrationer i vindkraftverken.

Under utbildningen fördjupar sig studenterna i utveckling och byggande av vindkraftverk, de besöker vindkraftsstationer, studerar olika företag och institutioner och knyter samman teori med praktik. I utbildningen ingår även ”Management of Innovation och Business Model Innovation” och studenterna arbetar med verkliga case i sina analyser. Studenterna får även hjälp att öka det akademiska innehållet i sina kommande masteruppsatser i Shanghai.

Stort engagemang

De lärare som medverkar från Högskolan är i stor utsträckning kopplade till pågående forskningsprojekt inom området.

– Sammanlagt är cirka 14 lärare inblandade i programmet, vilket vittnar om den stora betydelse som det spelar för vår verksamhet och lärarnas stora engagemang för utbildningen, säger Mike Danilovic, professor i industriell organisation inriktning innovation, som har utvecklat kursen.

Knyter an till samhället

I år är programmet ännu mer utvecklat och knyter i större utsträckning an till det omgivande samhället i Halland. Studenterna från Shanghai ska exempelvis besöka skolor i kommunen och berätta om Kinas kultur, akademi och affärsliv. Studenterna ska också besöka kommunens olika energiproducerande enheter.

– Samspelet mellan Högskolan i Halmstad, SDJU och Halmstads kommun bidrar till att skapa värden i programmet och förhoppningsvis kommer detta att skapa nya möjligheter för ökat internationellt utbyte framöver, säger säger Mike Danilovic och fortsätter:

– Vi hoppas att detta samarbete, som nu är inne på sitt andra år, ska fördjupas ytterligare framöver och att vi kan stärka kopplingarna mellan forskningsprojekt och utbildningar i ett internationellt sammanhang. Kina är en viktig samarbetspartner för oss och våra pågående forskningsprojekt.


De kinesiska studenterna välkomnades vid en ”Vice Chancellor Reception Dinner” med rektor Mikael Alexandersson. Bild: JENNY BISIACH

Mike Danilovic, professor i industriell organisation, har utvecklat kursen. Han är också gästprofessor vid Shanghai Dianji University. Bild: IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2014-09-08