Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-11-26

Grönt ljus för utbildning i biologi

Högskolan i Halmstads utbildning i biologi håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets uppföljning av förra årets kvalitetsutvärderingar. 

Förra året utvärderade Universitetskanslersämbetet Högskolans utbildning i biologi som leder till en kandidatexamen. Utbildningen fick då omdömet ”bristande kvalitet” och fick ett år på sig att åtgärda bristerna. 

Vid uppföljningen, som offentliggjordes i dag, gör UK-ämbetet bedömningen att utbildningen nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. 

Vid Högskolan i Halmstad kan man läsa biologi upp till kandidatnivå, i huvudsak inom programmet Naturvård och artmångfald 180 hp.

– Vi är väldigt glada över beskedet! Vi har arbetat hårt under året med de delar som fick kritik och det känns skönt att vi nu blir godkända. Så här i efterhand har det varit mycket värdefullt att någon utifrån har granskat utbildningen och påpekat brister. Vi har bland annat tagit fram nya allmängiltiga styrdokument, och det är ovärderligt, säger Göran Sahlén, studierektor för programmet.  

IDA LÖVSTÅL


Sidan uppdaterad 2014-11-26