Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-06-17

Grönt ljus för utbildning i svenska

Högskolan i Halmstads utbildning i svenska håller hög kvalitet. Det beskedet ger i dag Universitetskanslersämbetet efter att ha följt upp förra årets utvärderingar i ämnet. 

Våren 2013 fick Högskolan i Halmstads utbildning i svenska omdömet bristande kvalitet i UK-ämbetets kvalitetsutvärdering. Högskolan fick ett år på sig att åtgärda bristerna och i den uppföljning som ämbetet nu har gjort får utbildningen godkänt.

– Vi är jätteglada över beskedet, men vi är inte är förvånade. Vi har gjort ett omfattande utvecklingsarbete för att förbättra och stärka utbildningen, säger Linnea Gustafsson, universitetslektor och ansvarig för Högskolans utbildning i svenska 

Högskolan i Halmstad har utbildning i svenska upp till kandidatnivå. Dagens besked innebär att Högskolan inte riskerar att förlora sitt examenstillstånd.

UK-ämbetet har nu utvärderat samtliga huvudämnen inom området humaniora på Högskolan i Halmstad.

– Vi kan konstatera att vi i de flesta delar har klarat oss bra. Det har varit en nyttig process, det är alltid viktigt att utvärdera och fundera över sin verksamhet, säger Catrine Brödje, chef för Sektionen för humaniora. 

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2014-06-17