Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-10-06

Hälsoinnovation ledde till nya samarbeten

Ett intelligent hus som känner av när en olycka inträffar, robotlösningar för vård och omsorg samt en föreläsning av en mjukvaruingenjör från Google. Det är bara en bråkdel av de lösningar och presentationer inom hälsoinnovation som lyftes fram under den välbesökta workshop som Högskolan i Halmstad anordnade den 23 september. Ett arrangemang som ledde till nya kontakter och potentiella samarbeten.

Sammanlagt deltog ungefär 120 personer i workshoppen, som var ett samarbete mellan Högskolan i Halmstads Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) och Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Förutom Halmstadsforskare lockade arrangemanget även deltagare från Lunds universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt Örebro universitet. Många besökare kom även från industri och näringsliv, samt från Science Park Halmstad.

Under workshoppen anordnades en utställning där ett stort antal hälsoinnovationer visades upp. Här demonstrerar forskarna Fernando Alonso-Fernandez (vänster) och Stefan Karlsson (höger) teknik för ansiktsigenkänning för Alessandra Padilha, koordinator vid Enheten för strategiskt stöd (mitten). Bild: JOACHIM BRINK

– Några av de viktigaste resultaten – förutom ökad synlighet för CAISR, HCH och Högskolan i Halmstad – var alla nya kontakter som kunde knytas mellan både företag och forskare. Personligen har jag redan planerat in ett flertal uppföljningsmöten, något som jag tror gäller för många av deltagarna, säger Anita Sant’Anna, biträdande universitetslektor på Sektionen för informationsvetenskap, data– och elektroteknik vid Högskolan i Halmstad.

Samverkan i samhällets tjänst

Anita Sant’Anna, som ingår i CAISR, arrangerade workshoppen vars fokus hälsoteknik och hälsoinnovation är angelägna ämnen i dagens samhälle. Detta på grund av nya utmaningar inom vård och omsorg, bland annat kopplat till en allt äldre befolkning. Inom Högskolans verksamhet är hälsoinnovation ett genomgående tema och ett prioriterat utbildnings-, forsknings- och innovationsområde. Den hälsotekniska workshoppen är ett konkret uttryck för detta. Hälsoinnovation är även ett tema i lärosätets grundutbildning och i KK-miljön Forskning för innovation.

– Ett arrangemang som detta är viktigt för att kommunicera vår verksamhet till en bredare publik. Det är även en god möjlighet att hitta nya samarbeten, något som är mycket viktigt för att främja innovation av nya produkter och tjänster inom hälsovård. Det är ett sätt för oss att applicera vår forskning på verklighetens problem och därigenom bidra till samhället, säger hon.

Träningscykeln och rehabiliteringslösningen Bike Around, som tidigare i år utnämndes till en av världens 100 främsta innovationer, lockade många workshopdeltagare. Här cyklar Peter Uppman, inkubatorchef och tf. verksamhetsansvarig på Science Park Halmstad, omkring i San Francisco. Bild: JOACHIM BRINK

Interaktiv utställning lockade

I anslutning till workshoppen anordnades en utställning där ett stort antal hälsotekniska projekt visades upp. Exempelvis kunde deltagarna testa träningscykeln och rehabiliteringslösningen Bike Around, som tidigare i år utnämndes till en av världens 100 främsta innovationer av Money Today Media Group i Sydkorea.

Här fanns även ett intelligent hus för till exempel äldrevård i hemmet. Huset lär sig den boendes rutiner och känner av om något avvikande inträffar, exempelvis ett fall i badrummet. På utställningsområdet fanns dessutom en robot för hälsovård, teknik för ansiktsigenkänning och många andra hälsoinnovationer som besökarna kunde testa och interagera med.

Forskaren Jens Lundström (mitten) demonstrerar ett intelligent hus som lär sig den boendes rutiner och känner av om något avvikande inträffar, exempelvis ett fall. Bild: JOACHIM BRINK

Högkvalitativa föredrag

Under dagen hölls flera föreläsningar av både internationella och inhemska experter inom hälsoinnovation. Bland talarna märktes Misha Pavel, professor vid Northeastern University i Boston samt Christer Norström, vd på informationsteknikbolaget SICS och grundare av idrottstjänstutvecklaren WeMeMove. Även Robert Evans, mjukvaruingenjör på amerikanska sökmotorjätten Google höll en uppskattad föreläsning.

– Samtliga föreläsare höll en mycket hög kvalitet. Det var spännande att få se att vår forskning kan kopplas till det som de skarpaste hjärnorna på exempelvis Google arbetar med, säger Anita Sant’Anna.

JOACHIM BRINK

”Några av workshoppens viktigaste resultat var alla nya kontakter som kunde knytas mellan både företag och forskare”, säger Anita Sant’Anna, biträdande universitetslektor på Sektionen för informationsvetenskap, data– och elektroteknik. Bild: ROLAND THÖRNER

Robert Evans, mjukvaruingenjör på Google, föreläser om den beteendevetenskapliga mobila plattformen Paco, som han varit med och utvecklat. Bild: ROLAND THÖRNER

Forskaren Martin Cooney demonstrerar en robot för hälsovård. Bild: JOACHIM BRINK

Sidan uppdaterad 2014-10-06