Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-06-12

Hälsopedagoger visade projekt från verkligheten

Efter åtta veckor av verksamhetsförlagda studier (VFS) på olika arbetsplatser var det äntligen dags. Under två dagar, den 3–4 juni, visade andraårsstudenterna vid Högskolans populära hälsopedagogikutbildning upp vad de lärt sig.

– För mig var VFS väldigt bra. Det blev en ingång till arbetslivet och ledde bland annat till att jag fick sommarjobb, berättar hälsopedagogikstudenten Julia Falk som spenderade de åtta veckorna på Halmstadsföretaget Spis & Deli.

Värdefulla insikter

Hälsopedagogernas VFS är förlagda till kommun, landsting och företag. Under perioden deltar studenten i organisationens dagliga arbete för att förstå hur verksamheten organiserar och arbetar med olika hälsorelaterade frågor. Studenterna genomför även ett projekt som redovisas i form av presentationer och en utställning.

Under två dagar redovisade andraårsstudenterna på Hälsopedagogiskt program sina erfarenheter från verkligheten. Stämningen under presentationerna präglades av entusiasm, och det var tydligt att tiden ute i arbetslivet hade gjort ett stort intryck.

Julia Falks projektpresentation hade rubriken ”Konsten att motivera till hälsosamma val.” Både arbetet med projektet och mötet med verkligheten gav värdefulla insikter.

– Jag lärde mig att hälsoarbete är mycket mer komplext än man tror. Ska man motivera andra att bli hälsosamma så måste man tänka efter hur man förmedlar sitt budskap, säger hon.

”Lär sig mycket om sig själv”

Stämningen under presentationerna präglades av entusiasm, och det var tydligt att tiden ute i arbetslivet hade gjort ett stort intryck. En annan student som redovisade sina erfarenheter var Henrik Svensson. Han genomförde sina VFS-veckor på National Gummi i Halmstad.

– Det är ett företag som jobbar mycket med friskvård. VFS var ett väldigt bra sätt att se vad man faktiskt lärt sig, berättar han.

Hans projektpresentation, ”Att motverka sjukfrånvaro”, ledde till en engagerad diskussion bland åhörarna om hur man motiverar anställda att utnyttja den friskvård som erbjuds.

Men VFS handlar om mer än bara arbetsplatspraktik. Studenterna sköter allt – från den första kontakten med organisationen till planeringen av projektet.

– Man lär sig väldigt mycket om sig själv under de här veckorna, säger Henrik Svensson.

Fördubbling sedan 2011

Studenter som läser Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad utbildas till att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete inom olika hälsorelaterade verksamheter. Utbildningen har sedan starten haft en ständig ökning i sökande. I år sökte 88 personer till programmet i första hand. Jämfört med år 2011, när motsvarande siffra var 47 personer, är det närmast en fördubbling.

Enligt Jan Karlsson, universitetslektor i pedagogik, är verksamhetsförlagda studier en av flera anledningar till att programmet är så populärt.

– Studenterna får jobba med riktiga uppdrag och får direktkontakt med arbetslivet. Det är erfarenheter som ger dem ett stort försprång på arbetsmarknaden, säger han.

En annan framgångsfaktor är att studenterna får en examen i pedagogik.

– Denna examen gör den hälsopedagogiska utbildningen vid Högskolan i Halmstad unik. Det är något som vi utvecklat eftersom vi vet att detta är mycket eftertraktat av arbetsgivare, säger Jan Karlsson.

Text och bilder: JOACHIM BRINK

"De verksamhetsförlagda studierna blev en ingång till arbetslivet och ledde bland annat till att jag fick sommarjobb", berättar hälsopedagogikstudenten Julia Falk.

Sidan uppdaterad 2014-06-12