Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-02-19

Hög kvalitet för Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Det visar den senaste utvärderingen från Universitetskanslersämbetet.

Sjuksköterskeprogrammet är Högskolan i Halmstads mest sökta utbildning. De som fullföljer programmet får dels en sjuksköterskeexamen, dels en kandidatexamen i omvårdnad. Båda dessa examina får nu omdömet hög kvalitet av UK-ämbetet.

– Det är ett glädjande besked! Vi har vid tidigare granskningar fått goda utlåtanden och känner oss helt trygga med att vi bedriver en riktigt bra utbildning. Vi har till exempel ett mycket väl utvecklat samarbete med Region Halland och har en framgångsrik handledningsmodell. Våra lärare gör ett imponerande jobb, säger Inger Jansson, studierektor för Sjuksköterskeprogrammet.   

Utbildningar i hela landet har granskats

UK-ämbetet har granskat de utbildningar vid landets högskolor och universitet som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom omvårdnad samt omvårdnads- och vårdvetenskap. Totalt rör det sig om 49 utbildningar. Av dessa får två utbildningar omdömet mycket hög kvalitet, 40 hög kvalitet och sju bristande kvalitet. De som får omdömet bristande kvalitet har ett år på sig att åtgärda bristerna. 

– Vi kan vara stolta över att vi klarar oss så bra! Sjuksköterskeprogrammet är en stor och viktig utbildning för oss. Att kvaliteten på utbildningen är hög innebär dessutom att hallänningarna får en bra vård, säger Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad med inriktning hälsa och livsstil, samt vice ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden.

I Halmstad och Varberg

Högskolan i Halmstad bedriver sjuksköterskeutbildning i både Halmstad och Varberg. Högskolan har även åtta specialistsjuksköterskeutbildningar med olika inriktningar, bland annat ambulanssjukvård och distriktssköterska. UK-ämbetets utvärdering av dessa, liksom utvärderingen av magisterutbildningen i omvårdnad, kommer att presenteras senare i år.

UK-ämbetet gör regelbundet kvalitetsutvärderingar av utbildningarna vid landets lärosäten. Syftet är att undersöka hur väl de uppfyller kraven i Högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

IDA LÖVSTÅL

Sjuksköterskeprogrammet är Högskolans mest sökta utbildning. Nu får utbildningen omdömet hög kvalitet av UK-ämbetet. Bild: CHRISTER JÄRESLÄTT

Sidan uppdaterad 2018-01-16