Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-07-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-07-01

Högskolan avvecklar fyra specialistsjuksköterskeutbildningar

Högskolan i Halmstad avvecklar fyra av dagens åtta utbildningar till specialistsjuksköterska, och de återstående fyra kommer att förstärkas. Det beslutade nyligen Sektionen för hälsa och samhälle, HOS. Beslutet är ett led i Högskolans arbete med att koncentrera och profilera utbildningsutbudet.

Samtidigt som volymen inom utbildningarna till sjuksköterska och specialistsjuksköterska ökar de närmaste åren har HOS utrett utbudet av utbildningar till det sistnämnda.

– Syftet har varit att koncentrera, profilera och anknyta till profileringen av forskningen inom hälsa och livsstil. Fram till nu har Högskolan i Halmstad erbjudit åtta olika inriktningar, vilket motsvarar antalet på de större lärosätena och är betydligt fler än på jämförbara lärosäten, säger sektionschef Anders Nelson.

Den 16 juni fattade sektionsrådet på HOS beslut om att bevara och förstärka fyra av inriktningarna; mot distriktssköterska, mot psykiatri, mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt mot specialisering inom ögonsjukvård.

Det innebär att följande fyra inriktningar avvecklas: intensivvård, operationssjukvård, anestesisjukvård och ambulanssjukvård.

Förändringen planeras att träda i kraft från och med vårterminen 2015 och blir en del av det förslag till utbildningsutbud som HOS lämnar in till Forsknings- och utbildningsnämnden den 20 augusti.


Högskolans specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning operationssjukvård är en av de utbildningar som avvecklas.

Sidan uppdaterad 2014-07-01