Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-19

Högskolan får prestigefylld utnämning av Shanghais regering 

Högskolan i Halmstad har blivit utsedd till ”practise based platform” – en strategiskt viktig samarbetspartner av regeringen i Shanghai, Kina. En delegation från Shanghai Dianji University (SDJU) besökte igår Högskolan för att dela ut en plakett som ett bevis på det fina samarbetet.

Enligt rektor Mikael Alexandersson är detta ett nationellt och unikt tillfälle att fördjupa ett långsiktigt samarbete med ett universitet i Shanghai.

– Det är ett ömsesidigt samarbete mellan Högskolan, Halmstads kommun och SDJU där vi kan dra nytta av och hjälpa varandra för att skapa nya innovationer för en bättre värld, säger Mikael Alexandersson.

En delegation från Shanghai Dianji University besökte Högskolan för att dela ut en ärofylld plakett. Bild: ANDERS ANDERSSON

Framgångsrikt samarbete

Högskolans samarbete med SDJU inleddes förra året när 27 masterstudenter deltog i en specialanpassad tremånaders utbildning inom området vindkraftsteknik och innovation. SDJU har blivit uppmärksammat som en förebild i hela Shanghaiprovinsen för detta samarbete.

– Vi har noterat att SDJU är starka på teknik medan vi är starka på hur man skapar innovation genom att kombinera teknik med affärsmodeller. Härigenom har vi kunnat komplettera varandra, säger Mike Danilovic, professor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad och utsedd till så kallad ”Distinguished Overseas professor” vid SDJU.

– Våra koncept är inte så olika, innovation är ett viktigt värde även för oss. De senaste 20 åren har regeringen i Shanghai satsat på just innovation, säger professor Huang Xinghua, vice president på SDJU. 

Internationell vindkraftsakademi

Högskolan i Halmstad och SDJU vill nu fortsätta samarbetet och fördjupa det genom att bland annat starta en internationell vindkraftsakademi. Det finns även planer på att fördjupa samarbetet genom att ge personal och fler studenter möjlighet till utbyte.

– Jag tror att vi har liknande tankar som gör att vi kan utveckla och gynna studenter, personal och samhället i stort, säger professor Huang Xinghua.

Fler forskare i utbyte

Vid SDJU måste undervisande personal ha minst ett års internationell erfarenhet för att få undervisa på högre nivå.

– Halmstad är väldigt bra inom pedagogik och forskning. Nästa år ska vi försöka skicka fler professorer och studenter hit för att samverka med er. Vi vill också välkomna fler professorer från Halmstad att komma till oss och ge föreläsningar, säger Professor Huang Xinghua.

– Detta är ett historiskt ögonblick, då det är första gången ett internationellt universitet i Kina har etablerat denna sorts plattform. Vi har lyckats genom att vara lyhörda och innovativa, säger Mike Danilovic.

HANNA OLSSON

Högskolan i Halmstad har blivit utsedd till ”practise based platform” – en strategiskt viktig samarbetspartner av regeringen i Shanghai, Kina. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2016-02-12