Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-05-26

Högskolan i Halmstad klättrar uppåt i rankning

Högskolan i Halmstad har förbättrat sin position med fyra placeringar i ”Sveriges universitetsranking” – en oberoende rankning av svenska lärosäten som baseras på officiell statistik från olika myndigheter. Högskolan i Halmstad hamnar nu på 18:e plats av sammanlagt 28 lärosäten.

– Detta är verkligen något att vara stolt över! Halmstad har en bra position i jämförelse med andra mindre och medelstora högskolor, säger rektor Mikael Alexandersson.

Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås är de lärosäten som har förbättrat sig mest, och flyttar sig fyra respektive fem steg uppåt på listan. Listan toppas som tidigare år av fyra specialhögskolor, med Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm främst, och därefter de största universiteten.

Totalt är det 27 olika variabler som vägs samman till rankningsresultatet. Variablerna är valda så att de belyser olika aspekter av ett lärosätes kvalitet: studenter, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt förmågan att rekrytera studenter med olika bakgrund (sociala indikatorer). Högskolan i Halmstad förbättrar sin placering mest inom grundutbildningen (sex steg uppåt i listan) och forskningen (fyra steg uppåt).

De ämnesområden där Halmstad ligger bäst till är vård och teknik. Bland lärosäten med ingenjörsutbildningar ligger Halmstad på nionde plats, med bäst värden inom grundutbildning och internationalisering. Bland lärosäten med vårdutbildningar finns Halmstad på elfte plats, främst kopplat till höga värden när det gäller studenter och forskning.

SELMA SEDELIUS

Sidan uppdaterad 2017-01-11