Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-04-08

Högskolans lärarutbildning bäst på att samverka med arbetslivet

Högskolan i Halmstads utbildningar rankas återigen bland de främsta i landet på att samverka med arbetslivet. Förskollärarutbildningen är bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna, alla kategorier, finns på Högskolan i Halmstad. Det visar en ny kartläggning av Svenskt näringsliv.

– Det känns roligt att lärarutbildningen har fått så bra placeringar. Vi arbetar med samverkan på många olika plan och detta kan tolkas som ett kvitto på att vi har lyckats väl, säger Cecilia Kjellman, chef för Sektionen för lärarutbildning på Högskolan i Halmstad.

Svenskt näringsliv kartlägger årligen hur bra landets högskolor och universitet är på att samverka med arbetslivet i sina utbildningar. Ända sedan utvärderingarna startade har Högskolan i Halmstad utmärkt sig som en av de främsta i landet på samverkan. Årets resultat är inget undantag. Av de 784 utbildningar som har jämförts finns tre av de tio bästa på Högskolan i Halmstad. Överlag klarar sig högskolorna bättre än de stora universiteten.

Lärarutbildningen utmärker sig

Enligt kartläggningen har Högskolan i Halmstad den lärarutbildning som är bäst i landet på att samverka. Förskollärarutbildningen hamnar överst på listan i kategorin Juridik och samhällsvetenskap och på fjärde plats bland samtliga jämförda utbildningar. Grundlärarutbildningen (åk F–3 samt 4–6) kommer på andra plats inom kategorin Juridik och samhällsvetenskap och på tionde plats bland alla utbildningar.

– Det är många pusselbitar som jag tror bidrar till att vi har lyckats bra. Inte minst har vi duktiga medarbetare med väl utbyggda nätverk och etablerade sätt att arbeta med de här frågorna. Vi har Regionalt utvecklingscentrum, som arbetar med utbildningsfrågor i samarbete med regionala och kommunala aktörer. Många av våra studenter gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) redan från första terminen och vi har en bra struktur för vårt VFU-arbete. Vi har fadderverksamhet, examensarbeten i samarbete med skolor och bjuder också in förskolebarn till vår undervisning på Högskolan, som till exempel vår experimentverkstad Hjärnverket, säger Cecilia Kjellman.

Utvecklingsingenjör på plats sju

Ett annat program som hamnar högt upp på listan är Utvecklingsingenjör, som är den sjunde bästa utbildningen i Sverige på att samverka, alla kategorier. I kategorin Teknik hamnar den på tredje plats.

– Våra fina placeringar är naturligtvis mycket glädjande – samtidigt är det inte särskilt överraskande. Högskolan i Halmstad har alltid haft en stark tradition av att samverka med arbetslivet i utbildningarna och vi arbetar strategiskt och medvetet med detta, säger Gerry Andersson, funktionsansvarig för strategiskt samverkansstöd på Högskolan i Halmstad. 

IDA LÖVSTÅL 

De tio bästa utbildningarna på samverkan i Sverige

1. Barnmorskeprogrammet, Högskolan i Skövde
2. Barnmorskeutbildning, Högskolan i Borås
3. Sjuksköterskeutbildning, Högskolan i Borås
4. Förskollärarutbildning, Högskolan i Halmstad
5. Produktionsingenjör - automatisering och Produktionsingenjör, Högskolan i Skövde
6. Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, Luleå tekniska universitet
7. Utvecklingsingenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad
8. Produktionsteknikerprogrammet, Högskolan i Skövde
9. Maskiningenjör, Högskolan i Gävle
10. Grundlärarutbildning (åk F–3 samt åk 4–6), Högskolan i Halmstad 

Högskolan i Halmstads förskollärarutbildning rankas som den fjärde bästa utbildningen i landet på att samverka med arbetslivet.

Studenter får kontakt med arbetslivet till exempel genom fadderverksamhet, praktik och projektarbeten i samarbete med företag eller organisationer.

Sidan uppdaterad 2014-04-08