Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-06-05

Högskolans pedagogiska pris till
Sara Högdin

Sara Högdin, universitetslektor i socialt arbete, får ta emot Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2014.

– Det känns jätteroligt! Det är en värdefull bekräftelse, inte bara för mig utan för hela kollegiet – vi jobbar bra ihop och det avspeglar sig säkert i undervisningen, säger Sara Högdin, som själv inte hade möjlighet att närvara när priset uppmärksammades vid Högskolans personalmöte i går.

Sara Högdin, som har en bakgrund som socionom, har varit verksam vid Högskolan i Halmstad sedan 2009. Hon undervisar i socialt arbete och är studierektor för programmet Socialt arbete – ledning och organisering.

– Socialt arbete är ett tacksamt ämne att undervisa inom. Mina studenter är engagerade och jag brukar lyfta aktuella samhällsämnen. Det är ett ämne där det finns mycket att ”ta på” och det ger möjlighet att använda spännande pedagogiska metoder, till exempel olika interaktionsövningar.   

Intresserad av pedagogik

Undervisning och pedagogik är något som alltid har legat Sara Högdin varmt om hjärtat. Hon hade först planer på att läsa till lärare, men valde i stället en annan yrkesbana som socialarbetare. Fram till för några år sedan, då hon i stället satsade på forskning – och att bli lärare på högskola.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att undervisa – det gör mig glad! Att möta studenterna, diskutera och finna fram till dem där de är just nu och ta del av deras tankar, säger hon.

Sara Högdin forskning handlar i huvudsak om ungdomars livsvillkor, sociala hälsa och välfärd. Hon disputerade 2007 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Utbildning på (o)lika villkor, en studie av kön och etnisk bakgrund i grundskolan”.

Sjätte pristagaren sedan 2007

Priset delas ut av Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan. Syftet är att lyfta fram god högskolepedagogik, hylla en kollega som med kunnande och entusiasm har haft avgörande effekt på studenters studieresultat samt bidra till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007 och årets pris är det sjätte som delas ut. Både studenter och personal har fått nominera kandidater och i år var 16 lärare nominerade. 

Priskommittén består av en extern expert inom högskolepedagogik och en representant för Högskolan i Halmstad. Priset består, förutom ett skriftligt bevis på uppskattningen, av deltagande i en valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Prismotiveringen lyder:

”Sara är en av Högskolans pedagogiska ledare i sin roll som ämnesföreträdare och som studierektor för ett program i socialt arbete. I sin undervisning förmedlar hon forskning, inspirerar till nyfikenhet och ger utrymme för diskussioner i klassrummet. Hon är både stöttande och krävande och uppträder alltid professionellt och med stort engagemang för Högskolan och för studenternas lärande och utveckling.”

Sara Högdin har undervisat i socialt arbete vid Högskolan sedan 2009.

Sidan uppdaterad 2014-06-09