Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-04-24

Humaniora lyfts i ny rikstäckande tankesmedja

Humaniora är en underutnyttjad resurs. Det menar Helen Fuchs, universitetslektor i konstvetenskap. Hon representerar Högskolan i Halmstad i nystartade Humtank – en tankesmedja där de humanistiska fakulteterna vid tolv lärosäten möts i ett unikt samarbete för att visa på humanioras nödvändiga roll för samhällsutvecklingen.

– Alla samhällsfrågor har en humanistisk dimension, och det är vårt ansvar som humanister att lyfta fram detta, säger Helen Fuchs.

Helen Fuchs, universitetslektor i konstvetenskap, representerar Högskolan i Halmstad i den nya rikstäckande tankesmedjan Humtank.

Humaniora tas för givet

Humtank lanserades i början av april. Syftet är att synliggöra humanioras betydelse genom att på ett samlat sätt delta i debatten kring viktiga samhällsfrågor.

– Humaniora kan bidra med mycket, till exempel genom att problematisera frågor som rör samhället och dess utveckling, genom reflekterande synsätt och genom att sätta in dagsaktuella frågor i ett större sammanhang, säger Helen Fuchs.

Ett annat mål är att stärka humanisternas yrkesidentitet. Det är inte helt självklart vad en person med en utbildning inom humaniora arbetar med.

– Genom att synliggöra goda exempel vill vi öka medvetenheten om den kunskap och den verksamhet som humaniora resulterar i. Mycket av detta verkar så självklart att det framstår som osynligt – till exempel tar vi ofta sådant som historia, språk, språkbruk, värderingar och identitet för givna, säger Helen Fuchs.

Leder till samarrangemang

Tankesmedjan kommer att verka genom debattartiklar, rapporter och genom att delta i arrangemang med stort publikt genomslag som till exempel Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå. Enligt Helen Fuchs kommer Humtank också att delta i samarrangemang med enskilda lärosäten och andra regionala aktörer kring frågor där humaniora kan bidra med kunskap och fördjupande perspektiv.

– Det handlar om att skapa medvetenhet om humaniora som kunskapsfält och humanisten som resurs. Allmänheten och näringslivet är viktiga målgrupper, men det är minst lika viktigt att lyfta frågor som rör humanioras roll vid våra universitet och högskolor.

Avslutningsvis betonar Helen Fuchs att Humtank är ett unikt samarbete mellan tolv ganska olikartade svenska lärosäten.

– Som humanister har vi både gemensamma och olika erfarenheter beroende på var vi verkar. Jag hoppas kunna bidra med intressanta perspektiv och visioner kring humanioras möjligheter vid ett förhållandevis litet lärosäte som profilerar sig som värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande. Det händer mycket spännande här vad gäller okonventionella samarbeten över ämnes- och sektionsgränserna, säger hon.

Text och bild: JOACHIM BRINK

Fakta: Humtank

Humtank är en tankesmedja för humaniora som har tillkommit genom ett samarbete mellan tolv svenska lärosäten. Syftet är att öka medvetenheten om humaniora som kunskapsfält och kompetensområde.

I Humtank ingår: Lunds universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet, Karlstad universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola och Södertörns högskola.

Sidan uppdaterad 2014-04-24