Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-07-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-07-15

Intelligenta utegym ska locka till aktivitet

Att skapa ett intelligent utegym som lockar människor i Halmstad i olika åldersintervall till ökad fysisk aktivitet – det  är en ambition som ett samarbete mellan Hälsoteknikcentrum och Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) vid Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Eleikogruppen har lett fram till.

Tanken är att utegymmen ska uppmuntra till träning och passa in i stadsbilden.

– Vi vill skapa ett utegym som är framtaget för att inspirera en bred grupp av människor till träning. Möjligheten att integrera det med forskning via Högskolan gör projektet unikt, då vi kan studera hur sådana ytor används av en stads invånare och vilken hälsoeffekt det kan ha, säger Erik Blomberg, vd för Eleikogruppen.

Inspirera till träning

Tanken är att utveckla och använda alla ingående delar för att motivera och locka individer som i dagsläget inte är fysiskt aktiva. Ett exempel är instruktionsskyltar som både är visuella och har en förklarande text.

– Ett annat angeläget inslag är inspirationsfaktorn, och därför jobbar vi med design som uppmuntrar till träning, men som också passar in i stadsbilden, berättar Erik Blomberg.

Gym i stadsmiljö

Regelbundna gruppträningspass, musik som spelas ur gymutrustningen, wifi samt gymredskap som kombineras med lekplatser, fikabord, boule och volleyboll är inslag som ska finnas med i det intelligenta gymmet.

– Vi vill skapa inspel av fysisk aktivitet i den normala vardagen för att locka nya användare till att träna och motverka sjukdomar, säger Anne-Christine Hertz på Hälsoteknikcentrum.

Halmstads kommun bygger redan i dag utegym och kommer att upplåta marken för det kommande gymmet. Det är också intressant för kommunens arbete med samhällsutveckling att ha med folkhälsoperspektivet från början, så att Halmstadborna kan hålla sig friskare.

– Jag hoppas verkligen att detta samarbete kan utveckla nya innovativa utegym som lockar nya motionärer, och ser gärna att vi testar det i olika miljöer eller i samarbete med föreningar, säger Henrik Oretorp (C), kommunråd. 

Forskningsprojekt

Nu hoppas projektgruppen på att få sin ansökan till KK-stiftelsen godkänd, så att projektet kan gå vidare med att forska kring frågor som hur mycket utegymmet används, och hur användningen påverkas av  placering, instruktioner, design och utformning av gymutrustningen.

– I förlängningen hoppas vi också studera frågor som har med välbefinnande och livskvalitet att göra i samband med fysisk träning säger Urban Johnson, huvudansvarig för forskningsansökan vid CVHI.

– Hälsoteknikcentrum bidrar med behovsmotiverad forskning och utveckling inom hälsoinnovationsområdet samt kunskap om hur man involverar användarna, och vi tror på att utmana det vanliga och tänka annorlunda, säger Anne-Christine Hertz.

HANNA OLSSON

Så här skulle ett utegym kunna se ut i Picassoparken i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2014-07-15