Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-06-16

Intelligent teknik fokus i ny doktorsavhandling

Kan modern teknik göra subjektiva bedömningar – sådana som vanligtvis kräver mänsklig förmåga? Det är en av de frågor som ligger bakom Jens Lundströms forskning vid Högskolan i Halmstad.

I fredags, den 13 juni, lade han fram en doktorsavhandling som kan leda till både förbättrad äldrevård och effektivare tryckerier.

– Forskningen handlar om hur man med hjälp av maskinlärande metoder kan bedöma och utvärdera komplexa situationer, vilka i dag vanligtvis bedöms av människor, berättar Jens Lundström, forskare i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Jens Lundström lade fram sin doktorsavhandling Situation Awareness in Colour Printing and Beyond den 13 juni. I avhandlingen redovisar han för hur teknik kan användas i situationer som på olika sätt är beroende av subjektiva utvärderingar.

Automatisk bedömning av tryckkvalitet

Avhandlingens första del handlar om bedömning och förståelse av tryckkvalitet – en process som tidigare utförts av människor.

– Vi har utvecklat och utvärderat mått som objektivt mäter tryckkvalitet i realtid i tryckpressen. Detta är ett steg mot helautomatisk bedömning av tryckkvalitet. Det system vi utvecklat för att bedöma och förstå tryckkvalitet har potential att användas i större skala, säger Jens Lundström.

Utvecklar framtidens trygghetslarm

Avhandlingens andra del handlar om metoder för att automatiskt upptäcka när potentiellt farliga situationer inträffar i ett hem – något som kan leda till stora förbättringar inom till exempel äldrevård. Idag sköter bland annat nattpatruller ifrån Hemvårdsförvaltningen tillsynen av äldre genom hembesök flera gånger per natt.

– I forskningen har vi koncentrerat oss på ”smarta hus” – alltså hus med sensorer. Vi har studerat hur husen kan ”lära sig” den boendes beteendemönster och slå larm om något avvikande inträffat. På sikt kan man tänka sig ett system som larmar automatiskt – exempelvis när en person faller i sitt hem och därmed kan få hjälp tidigare än vad som är möjligt idag, säger Jens Lundström.

Forskning i samverkan

Forskningen om tryckkvalitet har skett i samarbete med papperstillverkaren Stora Enso Hylte och tryckerikoncernen V-TAB. En del av mätningarna har skett på Hallandsposten.

Forskningen om avvikelsedetektering i smarta hus har utvecklats ifrån Hälsoteknikcentrum Hallands projekt "Trygg om natten". Den sker i nära samarbete med Hemvårdsförvaltningen och trygghetslarmsutvecklaren Neat Electronics AB.

Text och bild: JOACHIM BRINK

I sin doktorsavhandling redovisar Jens Lundström för hur teknik kan användas i situationer som på olika sätt är beroende av subjektiva utvärderingar.

Sidan uppdaterad 2014-06-16