Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-04-28

"I precis rätt tid – under rätt tid och med rätt tidsomfång!"

"Om man går och väntar på att rätta tillfället att åka iväg ska infinna sig så är det risk att det aldrig blir av – eftersom det finns så många skäl att låta bli. Men ändå blir det rätt när man väl är iväg. Så skriv det där brevet till ditt drömuniversitet", uppmanar Frida Stranne från Washington där hon nu har dryga två månader kvar av sin tid som gästforskare.

Frida Stranne är lektor i statsvetenskap på Högskolan i Halmstad och filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning med fokus på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Under 2013–2014 är hon gästforskare vid American University i Washington. Här är hennes femte betraktelse över hur det är att vara svensk gästforskare vid ett amerikanskt universitet.

Det var och en av oss gör i vår forskning är unikt, och ingen process och karriär är den andra lik, varför mina berättelser och erfarenheter givetvis inte skulle se likadana ut för någon annan. Men ett par insikter känns angelägna att dela såhär när min tid här i DC går in i sista fasen. När jag hunnit reflektera lite inser jag nämligen att åka iväg som gästforskare såhär var något jag valde att göra i precis rätt tid, under rätt tid och med rätt tidsomfång.

En längre vistelse ger mer tid för eftertanke. Frida Stranne på promenad i omgivningarna kring Thomas Jeffersons privatbostad Monticello utanför Charlottesville, Virginia. Jefferson var USA:s tredje president.

I precis rätt tid: Två–tre år efter min disputation, när utmattningen av det arbetet precis lagt sig och lärdomarna av det hade mognat och lett mig in på nya tankar och lusten att gå vidare infunnit sig. Att åka iväg just nu gjorde att min tidigare rådvillhet över vad jag eventuellt skulle vilja göra och en känsla av osäkerhet över hur detta skulle kunna göras, ersattes med känslan av att möjligheterna är många. Det var för mig i precis rätt tid för att få de värdefulla kontakter som behövdes för att ta nya steg, hitta vägar framåt.

Just därför är jag tacksam över att jag utmanade en av mina största farhågor och kontaktade universitetet här. Jag trodde nämligen inte att jag, som inte kommit så långt i min akademiska karriär, skulle vara särskilt ”attraktiv” på ett utländskt universitet. I min sinnevärld var det i första hand professorer – som själva på ett tydligt sätt kan bidra i en miljö utomlands – som är välkomna. I varje fall inte en tämligen nydisputerad och oerfaren forskare som jag själv. Men jag kunde inte ha mer fel. Tiden här har visat mig motsatsen och jag har också kommit att lära mig av andra gästforskare här att det alltid är rätt tid att åka iväg oavsett var i processen man befinner sig.

Under rätt tid: Eftersom det just nu sker många oväntade – och för min forskning intressanta – saker i omvärlden som påverkar amerikansk säkerhetspolitik. Helt oväntade förhandlingar med Iran, en mycket allvarlig utveckling i Syrien, osäkerheten kring effekterna av arabiska våren och inte minst vad som nu händer i Ukraina. Saker som jag givetvis inte kunde förutse utan som hamnar på listan med överraskningar, men jag är säker på att alla (oavsett forskning) springer in i en rad oväntade saker om man väljer att ge sig iväg och att det ofta är just de saker man inte kan förutse som blir de bästa.

Med rätt tidsomfång: För att tidsramen jag är här (ett läsår) känns väldigt rätt. Min tidigare osäkerhet över att lämna allt där hemma under så lång tid har bytts ut mot en känsla av att ”tack och lov att jag inte ska hem riktigt ännu” (även om det ofta är tufft). Att hitta in i sammanhang, våga ta de lite mer utmanande kontakterna, förstå premisserna som gäller på andra håll i världen, lära sig koderna, känna efter vad man vill och se möjligheterna tar ju väldigt lång tid. Det är först nu, efter mer än ett halvår här, som saker verkligen börjar falla på plats och som jag förstår vad som sker runt mig.

Min uppmaning till alla som känner sig minsta lockade av att åka iväg är därför att skriva det där mejlet till någon institution i världen där du skulle tycka det vore intressant att vara, där de där stora namnen inom ditt område finns. Ta chansen – och låt dig i varje fall intebromsas av tanken på att det du gjort hittills (ännu) inte räcker för att bidra i en ny miljö, eller att du inte riktigt vet vad du vill göra eller hur. Det är troligen precis det motsatta och du kommer att hitta mycket nytt att göra. Ta dig samtidigt tid att vara på plats under en längre tid – överraskningarna kommer bli många!

Frida Stranne
Pentagon City

Bilder: PRIVAT

Frida Stranne. Bild: ANDERS ANDERSSON

I sin blogg – amerikaanalys.selänk till annan webbplats  – ger Frida Stranne ”sitt bidrag till en mångfacetterad analys av hur vi kan förstå utvecklingen i USA och hur detta påverkar omvärlden”

Det är aldrig rätt tid – men ändå alltid rätt tid – att åka iväg som gästforskare, menar Frida Stranne.

Sidan uppdaterad 2014-05-02