Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-05

Lättvikt väger tungt – stort anslag för utveckling av aluminiumlegeringar

Forskare vid Högskolan i Halmstad har tilldelats medel från Vinnova för att stärka svensk industri. Genom att öka användningen av aluminium sänks vikten och industriella processer blir mer effektiva.

Forskare i maskinteknik vid Högskolan i Halmstad har i samarbete med Swerea SWECAST, Tekniska Högskolan i Jönköping och sju svenska företag erhållit fyra miljoner kronor från Vinnovas innovationsprogram LIGHTer. Syftet är att förbättra egenskaperna hos aluminium och därigenom minska vikten i industriella komponenter. Genom förbättrade egenskaper kan aluminium även användas i applikationer där det idag inte är möjligt. På detta sätt ökas effektiviteten och kostnader sänks så att svensk industri blir mer konkurrenskraftig på den globala marknaden.

– Vårt fokus blir att industrialisera aluminiumlegeringar så att de får bättre specifika mekaniska egenskaper än dagens konventionella legeringar, vid såväl rumstemperatur som vid förhöjda temperaturer, säger Jonas Bäckman, universitetsadjunkt i maskinteknik och ansvarig forskare vid Högskolan i Halmstad.

Forskningsprojektet, som löper under två år, heter Triple A vilket står för Advanced Aluminium Alloys in structural light weight components. Projektet tar sin utgångspunkt i konkreta industriella behov, till exempel en lastbärande struktur i ett flygplans jetmotor (se bilden till höger) och en motorkomponent till en lastbil.

Text: LOUISE WANDEL

Om LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande arena som sätt skapar konkurrenskraft åt svensk industri inom området lättvikt. Forskningsinstitut, lärosäten, organisationer och företag samarbetar för att utveckla teknologier och testmiljöer. Lättviktslösningar ger stora konkurrensfördelar och är viktiga för svensk industris tillväxt. LIGHTer styr mot mål inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet. Programmets fyra prioriterade områden har ett strävansmål på 50 procent, vilket betyder att alla insatser ska sträva efter en halverad vikt.

Källa: LIGHTer www.lighterarena.selänk till annan webbplats

Jonas Bäckman är universitetsadjunkt i maskinteknik och ansvarig forskare för projektet vid Högskolan i Halmstad.

Genom att förbättra egenskaperna hos aluminium kan materialet användas i lastbärande strukturer, som till exempel en jetmotor i ett flygplan.

Sidan uppdaterad 2014-12-05