Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-22

Nya stora forskningsanslag till Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har fått sammanlagt 22 miljoner kronor i forskningsmedel beviljade för projekt som startar 2015 i KK-miljön Forskning för innovation.  Högskolan är också med och delar på 60 miljoner i två av fyra så kallade SIDUS-program, där internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut får möjlighet att forska tillsammans

Beslutet om medel till Forskning för innovation innebär att Högskolan får alla sina 13 sökta projekt beviljade, utom ett som först ska passera en särskild expertgrupp innan beslut. En styrka i årets ansökningar är just blandningen av olika insatsformer, med både finansiering av forskningsprojekt i olika former och olika typer av strategiska åtgärder för att bygga upp kompletta akademiska miljöer för utbildning, forskning och samverkan – till exempel rekryteringar av internationella gästprofessorer.

– Alla de som jobbar med att utveckla våra teman inom forskning och utbildning har gjort ett fantastiskt arbete under året med att formulera och skriva fram de här ansökningarna, säger Bertil Svensson, programchef för Forskning för innovation.

Annette Böhm, forskare vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, får en halv miljon i en så kallad ProSpekt-insats, som särskilt riktar sig till unga forskare. Det ger henne möjlighet att tillsammans med Volvo Lastvagnar ägna två års forskning åt trafiksäkra och bränslesnåla transportlösningar. Det handlar om att utveckla datakommunikation mellan fordon, för att lastbilar ska kunna köra i kolonn, där en förare av en ”ledarbil” genom kommunikation mellan fordonen kan reglera hela kolonnens körning, med täta avstånd som ger mer bränslesnål och samtidigt säkrare körning.

– Detta var min första ansökan, så jag är väldigt glad att ha fått den beviljad. Det är roligt att de satsar även på unga forskare, säger Annette Böhm som doktorerade vid Högskolan i Halmstad år 2013, och sedan dess fortsatt som så kallad post-doc, först i Kanada, och sedan i Halmstad igen.

Förhoppningen är att hennes forskning också ska kunna ge viktiga bidrag till de europeiska standarder som håller på att tas fram för hur fordon ska kommunicera med varandra i trafiken.

Strax efter att medlen till KK-miljön Forskning för innovation beviljats, fattade också KK-stiftelsens styrelse beslut om medel till fyra nätverksuppbyggda forskningsmiljöer inom IT-området, där Högskolan i Halmstad finns med i två av de fyra miljöerna i KK-stiftelsens så kallade SIDUS-program. Det ena projektet är ”Storskalig dataanalys för framtidens samhälle”, där högskolorna i Halmstad och Skövde forskar tillsammans med forskningsinstitutet SICS Swedish ICT. Det andra är ”Interaktion med autonoma system”, där Högskolan i Skövde samarbetar med Högskolan i Halmstad, Örebro universitet och forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT.

– Dessa elitsamarbeten gör att de kan ta forskningsfrågorna till en helt ny nivå. Det innebär en kraftsamling för framtiden, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Text och foto: SELMA SEDELIUS


Annette Böhm är en av dem som beviljats medel från KK-stiftelsen.

Annette Böhm är en av de forskare vid Högskolan i Halmstad som beviljats medel från KK-stiftelsen.

Sidan uppdaterad 2018-02-23