Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-02-14

Nytt idrotts- och testcenter vid Högskolan i Halmstad

Snart kan idrottare i regionen testa sin fysiska och psykiska förmåga på Högskolan i Halmstad. Vid det nystartade ”Halmstads idrotts- och testcenter” kan idrottsföreningar få tillgång till både fysiologisk och psykologisk utvärdering och rådgivning. 

Högskolan har välutrustade laboratorier inom idrottsfysiologi och beteendevetenskap som används i utbildning och forskning. 

– Nu kan idrottsföreningar och idrottslag, inom alla områden och på alla nivåer, få tillgång till den kunskap och utrustning som finns här, säger Julia Malmborg, projektledare och universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad. 


Julia Malmborg (till vänster) är fysiologiskt testansvarig för Halmstads idrotts- och testcenter. Här undersöker hon en löpares syreupptagningsförmåga.

Snabbhet, styrka och stressreglering

I Högskolans testlokaler kan besökarna få hjälp med både idrottsfysiologiska och idrottspsykologiska utvärderingar. Det kan handla om allt från enklare hälsotester till idrottsspecifika prestationstester inom kondition, snabbhet, styrka, rörlighet eller stressreglering. Utöver detta erbjuds analys och rådgivning.  

– Vi kan erbjuda skräddarsydda program beroende på önskemål och vilken sport det handlar om, säger Julia Malmborg.

Hjälp att optimera prestationer

Centret, som är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Hallands idrottsförbund, vänder sig i första hand till föreningar och idrottslag för att erbjuda dem hjälp med att optimera hälsa och prestationer. Även idrottare med funktionsnedsättningar kan få specialutformad testning och rådgivning. 

I testcentret kan du mäta styrka och explosivitet.

– Att regelbundet gå och testa sin kapacitet kan vara en viktig del av utvecklingen både för ett lag och en individ. Har träningen gett resultat? Genom att testa förmågan före och efter ett träningsprogram kan man göra kvalificerade utvärderingar. Vi kan erbjuda bra mätmetoder som är vetenskapligt förankrade, säger Julia Malmborg. 

Högskolan i Halmstad bedriver framgångsrik forskning, utbildning och utveckling inom området människa, rörelse och idrott. Fokus ligger bland annat på idrottspsykologi, karriärövergångar, muskelfunktioner vid fysisk aktivitet och anpassad fysik aktivitet vid funktionsnedsättningar. 

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: ANDERS ANDERSSON

Fotnot. I projektgruppen ingår Julia Malmborg, Ulrika Billme och Charlotte Olsson från Sektionen för ekonomi och teknik, Lars Kristén från Sektionen för lärarutbildning och Urban Johnson från Sektionen för hälsa och samhälle.

Genom pulsmätning kan man bland annat undersöka avslappningsförmåga.

Välkommen till öppet hus!

Vill du kika närmare på testlokalerna? Halmstads idrotts- och testcenter håller öppet hus onsdagen den 26 februari kl. 16.00–19.00 (i anslutning till öppet hus på Högskolan i Halmstad). Du hittar lokalerna i hus I, våning 2.

Läs mer om öppet hus på Högskolan i Halmstad.

Det finns även möjlighet att arbeta med gruppers samarbetsförmåga.

Ulrika Billme är testansvarig för den idrottspsykologiska delen.

Sidan uppdaterad 2014-03-05