Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-10-02

Projekt ska stärka koppling mellan skola och arbetsliv

Ett 50-tal anställda vid skolor i Halmstad, Varberg och Hylte började den 1 oktober en utbildning på Högskolan om hur man kan stärka studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och är en del av ett
pilotprojekt där fem lärosäten ingår, däribland Högskolan i Halmstad. Om
projektet slår väl ut planeras för ytterligare utbildningsomgångar.
Deltagarna är verksamma som lärare eller studie- och yrkesvägledare vid
skolor i Halmstad och Varberg.

Under 2014 och 2015 kommer deltagarna att träffas vid ett flertal tillfällen. Förutom två utbildningsdagar ska deltagarna få regelbunden handledning.

– Syftet är att stärka elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, bland annat genom att utveckla undervisningsmaterial som kopplar samman skola och arbetsliv, samt att minska de många avhoppen i gymnasiet, säger Mikaela Zelmerlööw, projektledare Skolverket.

Ökar kunskap om arbetsmarknaden

Under hösten 2014 och våren 2015 kommer deltagarna att träffas vid ett flertal tillfällen. Förutom två utbildningsdagar ska deltagarna gruppvis få regelbunden handledning ute på skolorna.

– Detta för att handledningsprocessen, som visat sig vara ett effektivt sätt för lärare att utvecklas i sin yrkesroll, ska hjälpa lärarna att utveckla exempel i undervisningen med hjälp av studie-och yrkesvägledarna så att det blir en bestående del i verksamheten på skolorna, säger Ewa Wictor, lärarutbildningen, ansvarig för handledningen i projektet.

Projektet, som utvecklar kontakten med det omgivande samhället och ökar elevers kunskaper om arbetsmarknaden, sker i samverkan mellan bland annat Skolverket, Region Halland, Arbetsförmedlingen, Lärarutbildningen och Regionalt utvecklingscentrum.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: HÅKAN CAJANDER

Ewa Wictor, lärarutbildningen, och Elisabeth Berglund, Skolverket.

”Det livslånga lärandet” är ett tema under utbildningen.

Sidan uppdaterad 2014-10-06