Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-04-03

Rapport om klimatgaser visar på behov av ny teknik

I dag, den 3 april, publicerar Högskolan i Halmstad rapporten ”Klimatgaser i Halland”, en regional studie över de halländska utsläppen av klimatgaser (koldioxid, metan med mera) som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Rapporten visar att Halland troligen uppnår klimatmålet för 2020, men också att det behövs nya satsningar för att kunna fortsätta minska utsläppen.

– Den goda nyheten är att Halland med stor sannolikhet kommer att uppfylla det inhemska åtagandet med två tredjedelar av det svenska klimatmålet om 40 procent lägre klimatgasutsläpp mellan 1990 och 2020, säger professor Sven Werner vid Högskolan i Halmstad. Målet kommer att uppnås som en effekt av åtgärder som hittills har genomförts inom energiförsörjning, byggnader och industri. Byggnadernas traditionella uppvärmning med eldningsoljor har ju främst ersatts med fjärrvärme och värmepumpar under de senaste decennierna. Denna positiva trend kommer även att leverera ytterligare reduktioner fram till 2020 med känd teknik och kända metoder. Vår prognos är att dessa reduktioner räcker för att uppfylla klimatmålet för 2020.

Störst utsläpp från transporter och jordbruket

– Numera kommer den största andelen klimatgasutsläpp från transporter och jordbruk, och vi ser inga tydliga konkreta utsläppsreduktioner inom de verksamheterna, säger Marie Mattsson, forskningsledare för forskningsmiljön BLESS, som utfört studien. Här finns det bara ett ljus i mörkret: möjligheten att använda teknik som redan utvecklats för att använda biogas för transporter. Vi saknar i övrigt bra exempel på teknik och metoder för att hämta hem utsläppsreduktioner inom transporter och jordbruk, något som vi behöver utveckla för att fortsätta minska utsläppen efter 2020. Tyvärr saknas också konkreta tankar och planer i dagens regionala plan- och styrdokument för hur transporter och jordbruk ska kunna leverera utsläppsreduktioner efter 2020.

Klimatmiljonen Halland – länsstyrelsens program

Studien har utförts inom ramen för länsstyrelsens program ”Klimatmiljonen Halland”, och rapportförfattarna konstaterar att det behövs en halländsk kraftsamling med forskning och utveckling för att utveckla och implementera nya regionala tekniker och metoder för effektiva utsläppsreduktioner inom transporter och jordbruk. En sådan kraftsamling kan med fördel ledas från ett kompetenscenter för regionala klimatfrågor vid Högskolan i Halmstad, som regionalt är den professionella resursen för kunskaps- och kompetensutveckling.

– Rapporten ”Klimatgaser i Halland” blir ett mycket viktigt underlag för kommande beslut om fokus, inriktning och mål för klimatarbetet i länet säger Sofia Frising, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Halland.

Kraftsamling behövs. Halland uppnår troligen klimatmålet för år 2020, men det behövs nya satsningar för att kunna fortsätta minska utsläpp av klimatgaser. Det visar en studie som forskare vid Högskolan har utfört inom ramen för länsstyrelsens program ”Klimatmiljonen Halland”.

Sidan uppdaterad 2014-06-16