Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-08-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-08-22

”Vi vill att studenter ska få prova på det som är unikt för Sverige och Halmstad – att arbeta labbintensivt och med egna projekt. Det är en duktig och ambitiös studentgrupp som är här och det har varit två roliga och intensiva veckor”, säger Mattias Wecksten, lärare inom IT-forensik (sittande i mitten).

Studenter från Kina läser IT-forensik i Halmstad

Under två veckor har 20 kinesiska studenter studerat IT-forensik på Högskolan i Halmstad. Det är första gången som Högskolan ger en internationell uppdragsutbildning av det här slaget – och om allt går enligt planerna blir det fler.

Studenterna läser vanligtvis informationsteknologi på Beijing Information Science and Technology University, BISTU, i Peking. Resan till Sverige är en del i deras utbildning och under besöket har schemat varit späckat. Föreläsningar och laborationer har varvats med studiebesök, rundturer och sociala aktiviteter.

– En sådan här resa är bra komplement till utbildningen i Kina – här får studenterna prova på att arbeta på ett mer laborativt och självständigt sätt, och samtidigt uppleva en annan kultur. Lärarna i Halmstad är mycket professionella och studenterna har gjort stora framsteg, säger Xin Chen, vice sektionschef vid BISTU och en av de fyra anställda som är med på resan.

Studenterna har haft föreläsningar om digital forensik, presentationsteknik och responsiv webbdesign. De har också fått arbeta självständigt med projekt där de har analyserat olika forensiska webbverktyg, och presenterat dem för varandra.

Utöver detta har de varit på studiebesök på företaget Phoniro, på Science Park Halmstad och besökt Göteborg och Helsingborg.

Närmare relation med lärarna

En av studenterna är Yue Ming Zheng. Hon upplever flera skillnader mellan undervisningen i Kina och Sverige.

– I Sverige är det en mycket närmare relation mellan studenterna och lärarna. Det är också mycket mer laborationer och självständigt arbete här, och det har varit både spännande och utvecklande att uppleva, säger hon.

Även de kulturella skillnaderna har varit spännande att ta del av.

– När jag ska över gatan så stannar bilarna och släpper fram mig! Annars gillar jag särskilt maten och de stiliga svenska killarna, säger hon. 

Öppnar dörrar för nya samarbeten

Kursen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att den är beställd och betald av universitetet i Kina. Kursen ingår inte i Högskolans ordinarie utbud utan är skräddarsydd efter gruppens behov.

– Det är extra roligt eftersom det är den första internationella uppdragsutbildning av det här slaget som vi ger. Det har varit lätt att arbeta med kursen eftersom samarbetet inom Högskolan har fungerat så bra – alla inblandade har visat stort engagemang, säger Ditte Sörensen, samordnare för Högskolans uppdragsutbildningar.

Samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och BISTU har några år på nacken. Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik, är hedersprofessor vid lärosätet och för ett par år sedan inleddes diskussioner om att även utöka samarbetet till att gälla datateknikområdet – något som nu alltså har gett konkret resultat. För Högskolans del är det ett viktigt steg i lärosätets strävan att utveckla och fördjupa samarbetet med Kina.

– En kurs av det här slaget öppnar dörrar för nya samarbeten. Vi ger ett smakprov på vad vi kan erbjuda inom ett område där vi är starka. Datasäkerhet är ett växande ämne över hela världen och IT-forensik är vårt mest sökta teknikprogram, säger Jörgen Carlsson, internationell koordinator på IDE-sektionen.

Kan tänka sig att läsa mer på Högskolan

Flera av de kinesiska studenterna säger att de skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till Högskolan i Halmstad och studera igen, som en del i deras pågående kandidatutbildning eller i en senare mastersutbildning. Även Xin Chen hoppas kunna återvända redan nästa sommar.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Högskolan i Halmstad och vi vill gärna komma hit igen nästa år, med fler studenter. Vi har blivit väl mottagna. Högskolan i Halmstad är ett lärosäte som präglas av aktivitet, kreativitet och mycket vänlighet.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: JOACHIM BRINK

Studenten Yue Ming Zheng skulle gärna återvända till Europa och studera i framtiden.

Xin Chen, vice sektionschef vid BISTU, hoppas kunna återvända till Sverige med en ny grupp studenter nästa sommar.

Sidan uppdaterad 2014-08-22