Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-02-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-08

Unikt elektronikcentrum byggs på Högskolan

Smarta telefoner, säkrare fordon och trådlösa varningssystem inom vården. Det är bara några exempel på produkter och system som är helt beroende av integrerad elektronik. Nu byggs Elektronikcentrum i Halmstad – en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi och industri tillsammans skapar framtidens elektroniklösningar.

Elektronikcentrum i Halmstad, ECH, byggs just nu vid Högskolan i Halmstad. Anläggningen kommer att stå klar under första halvan av 2015. På denna skiss från Isrenn Arkitekter AB kan man få en föraning om hur byggnaden kommer att se ut.

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) skapas av Högskolan i Halmstad i samverkan med industrin i regionen. Tillväxtpotentialen är enorm – år 2020 beräknas det att finnas mer än 50 miljarder uppkopplade elektronikenheter. Men införandet av integrerad elektronik kommer att bli en stor omställning för många företag. Ny teknik och teknikkompetens måste på kort tid tas in i befintliga organisationer. Målet är att ECH ska bli ett innovationsnav där samhällsutmaningarna kan mötas.

– ECH blir en mötesplats som främjar innovation, utbildning och forskning inom elektronikområdet. Vi kommer att erbjuda resurser i form av elektroniklaboratorium, testanläggning samt andra tjänster inom elektronik, säger Urban Bilstrup, forskare vid Högskolan i Halmstad och projektledare för satsningen.

Halmstad får med ECH en unik ställning i landet. Anläggningen byggs mellan husen D och E på Högskolans campusområde.

Attraherar högteknologiska företag

Ett av målen med ECH är att satsningen ska leda till ökad tillväxt för Halmstads kommun. Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande, ser stor tillväxtpotential i projektet.

– Halmstad får med ECH en unik ställning i landet. Vi har redan flera världsledande företag i branschen här i Halmstad som nu kan växa. Fler företag kommer att se möjligheter att etablera sig här. Jag välkomnar därför de möjligheter som Elektronikcentrum kommer att erbjuda, säger Carl-Fredrik Graf.

Karolina Davidsson, vd för Halmstads Näringslivs AB, håller med.

– Det känns fantastiskt roligt att det här blir av. Med ECH sätter vi verkligen Halmstad på kartan. Ska vi ha ett varierat näringsliv i framkant krävs också att det finns verktyg för utvecklingen. Inte minst för att attrahera fler högteknologiska företag till kommunen. Vi har redan en offensiv högskola med innovationsfokus, när vi nu dessutom får ett elektronikcentrum har vi alla möjligheter att befästa Halmstad som en framtidskommun där man vill bo, leva och verka, säger Karolina Davidsson.

Mellan dessa två hus byggs just nu Elektronikcentrum i Halmstad. Anläggningen blir en plats där akademi, industri, kommun och region skapar framtidens elektroniklösningar. Bild: JOACHIM BRINK

Halmstad i framkant

Anläggningen byggs mellan husen D och E på Högskolans campusområde. Byggnaden kommer att stå klar under första halvan av 2015, och erbjuda resurser i form av elektroniklaboratorium och testanläggning för systemintegration och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Satsningen sker inom ramen för elektroniknätverket ”För framtidens elektronik i Halmstad”. Nätverket samlar bland annat företag, akademi och forskningsinstitut tillsammans med kommun, region samt branschföreningarna Svensk Elektronik och Halmstad Elektronikförening.

– Genom byggandet av ECH positioneras Halmstad i framkant inom framtidsområdet inbyggd elektronik. Projektet kommer att möjliggöra en stor teknisk utveckling, säger Johan Karlsson, ordförande i Halmstad Elektronikförening.

JOACHIM BRINK

Elektronikcentrum i Halmstad skapas av Högskolan i Halmstad i samverkan med industrin i regionen.

"Elektronikcentrum i Halmstad blir en mötesplats som främjar innovation, utbildning och forskning inom elektronikområdet", säger Urban Bilstrup, forskare vid Högskolan i Halmstad och projektledare. Bild: ROLAND THÖRNER

Sidan uppdaterad 2015-02-16