Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-08-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-04-14

Virtuell tallrik ska lära barn äta nyttigt

Madeleine Svensson, forskare vid Högskolan i Halmstad, har fått ett stipendium för att vidareutveckla den virtuella tallriken – ett verktyg som både kan mäta näringsintag och lära ut kostvanor. Syftet med vidareutvecklingen är att på ett enkelt sätt lära barn att äta nyttigt, till exempel med hjälp av en applikation i mobiltelefonen.

– Livsstilssjukdomar som övervikt och diabetes, som ofta är kopplade till kost- och måltidsvanor, eskalerar och det behövs innovativa sätt att arbeta inom detta område. Där kan den virtuella tallriken vara ett viktigt hjälpmedel. I synnerhet om man vill nå barn, som är framtidens vuxna, berättar Madeleine Svensson.

Madeleine Svensson är universitetslektor i medicinsk vetenskap. Hennes forskningsområde är så kallad e-hälsa och forskningen har bland annat handlat om webbaserad hälsorådgivning.

Mätverktyg blev pedagogiskt instrument

Den virtuella tallriken skapades ursprungligen som ett forskningsverktyg för att bland annat mäta näringsinnehåll i måltider. Tallriken, som är internetbaserad, låter användarna klicka fram bilder av den mat de äter till en tom tallrik på skärmen och forskarna kan därigenom mäta näringsintaget med god precision. Men den virtuella tallriken har även fler användningsområden.

– Tallriken kan vara ett pedagogiskt instrument för att kommunicera kost, måltidsvanor och hälsa. I och med att den är helt webbaserad kan användarna få återkoppling direkt. De kan uppmärksammas på sina matvanor och förändra dem, säger Madeleine Svensson.

Stipendium för vidareutveckling

Nu har Madeleine Svensson tilldelats ett forskningsstipendium på 100 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Skåneländska gastronomiska akademien.

Stipendiepengarna kommer att delfinansiera vidareutvecklingen av den virtuella tallriken för att anpassa den till barns behov. Syftet är att lära barn att äta hälsosamt. Att dra matvaror till en tallrik på en skärm kan vara ett både enkelt och pedagogiskt sätt att lära barn om kost och näringslära.

– Vi kommer att vidareutveckla verktyget i nära samarbete med barnen själva. Tanken är inte att lära ut hur man räknar kalorier utan det handlar om att ge ett helhetsperspektiv och utbilda både barn och vuxna om vad det innebär att äta en balanserad kost, säger hon.

Applikation till mobil och läsplatta

Målet med forskningen är att skapa ett verktyg som utbildar kring mat och måltidsvanor och som kan implementeras i den dagliga verksamheten i exempelvis skolor och klinisk verksamhet.

– Tanken är att utveckla en app till mobiltelefon och läsplattor. Nyligen såg en av mina studenter att det fanns ungefär 13 500 hälsoappar att ladda ner. Men bara ett fåtal av dessa är vetenskapligt testade – så där finns det stora utvecklingsmöjligheter, säger Madeleine Svensson.

Text och bild: JOACHIM BRINK

"Tanken är inte att lära ut hur man räknar kalorier utan det handlar om att ge ett helhetsperspektiv", säger Madeleine Svensson, universitetslektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2016-08-18