Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-03-11

Visioner för högskoleområdet i Campusplan 2025

Ett grönare campus med fler mötesplatser, bättre transportstråk och mer inbjudande huvudentré – det är några av målsättningarna i dokumentet ”Campusplan 2025”. Planen är resultatet av ett års arbete kring hur Högskolan i Halmstads campusområde ska utvecklas på lång sikt för att bli både effektivare och attraktivare.

En viktig del av planen är tre översiktliga idéskisser på hur campus kan utvecklas. Två beskriver utvecklingar av dagens campusområde, varav en bygger på ett utdraget linjärt stråk och en på en tätare samling runt husen kring glasgången och hus R (Dormer-huset).

Den tredje är en alternativ idé om en ny placering av Högskolan, på den så kallade Marknadsplatsen vid Nissan. Planen tar inte ställning för något av alternativen, men beskriver en rad för- och nackdelar med vart och ett av dem, liksom förutsättningarna för att de ska kunna realiseras. 

Inte bara en fråga för Högskolan

– Idén om ett nytt campus på Marknadsplatsen är spännande, men också det alternativ som i dagsläget verkar minst sannolikt, säger rektor Mikael Alexandersson. Nu går vi vidare med att pröva de olika alternativen i dialog både internt och med kommun och fastighetsägare. Den dialogen får utvisa vad som är möjligt och önskvärt för de olika parter som är inblandade. Hur campus utvecklas är inte bara en fråga för Högskolan, utan ytterst för hela kommunen och regionen.

Campusplanen beskriver också flera strategier som gäller oavsett vilket alternativ som väljs. Det handlar om bättre samband med den omgivande staden, nya mötesplatser inklusive boende och service, fler grönytor och bättre resursanvändning av mark och lokaler. En tydligare och mer inbjudande huvudentré tas också upp i planen. 

Representanter från högskola och kommun

Arbetsgruppen som har arbetat med Campusplan 2025 har bestått av representanter från Högskolans ledning, sektioner, studenter, arbetsmiljöombud, och dessutom från Halmstads kommun. De har träffats vid tre tillfällen under 2013 och diskuterat viktiga faktorer för campusområdets utveckling, till exempel tillgänglighet, hållbarhet, trafik, närhet, effektivt utnyttjande av lokaler och mycket mer som bidrar till campusområdets funktionalitet och attraktionskraft.

Utifrån diskussionerna har skisser tagits fram och vidareutvecklats av arkitektkonsulter, och till slut bildat Campusplan 2025.


Att tänka stort, fritt och utanför boxen har varit en av ledstjärnorna i arbetet med Campusplan 2025. Läs mer om de tre scenarierna i länken ovan.

Sidan uppdaterad 2014-03-12