Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-04-15

30 nya platser till Högskolan i Halmstad redan i år

Under de närmaste två åren får Högskolan i Halmstad sammanlagt 96 nya utbildningsplatser, varav 30 redan 2015. Detta enligt regeringens vårbudget, som presenterades av näringslivsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S) vid en pressträff på Högskolan i Halmstad i dag.

– Vi har vikta platser för lärarutbildningarna, men det ska inte bara vara en volymökning utan också en kvalitetsökning, och det är kopplat till satsningen på alla olika utbildningsformer, sa Jennie Nilsson.

De 30 platserna är en del i regeringens satsning på utbildning i en rad olika former. Universiteten och högskolorna får 1 200 nya platser per år 2015 och 2016 och ytterligare fler platser de kommande åren, vilket är en utökning jämfört med den budget riksdagen antog strax före jul.

– Sverige är det enda land som har haft en minskad andel unga som går
vidare till högre studier och det är katastrofalt dåligt för Sverige som land. Därför lägger vi nu ett antal miljarder kronor på detta område, sa Jennie Nilsson till journalisterna vid pressträffen, som ägde rum på restaurangen på Högskolan.

96 platser på två år

Under de närmaste två åren får Högskolan i Halmstad sammanlagt 96 nya platser, varav en stor del är vikta för lärarutbildningarna. Sammantaget förstärks utbildningsanslaget till Högskolan i Halmstad med mellan 70 och 80 miljoner de närmaste fyra åren (lite beroende på hur man räknar). De nya platserna för de två närmaste åren är i huvudsak kopplade till lärar- och sjuksköterskeutbildningarna. Hur det utökade anslaget ska användas efter 2016 är inte känt ännu.

Högskolans rektor Mikael Alexandersson kom också och lyssnade på näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson under pressträffen på Högskolan i Halmstad.

Ordningen återställs

– Detta är väldigt positivt för Högskolan i Halmstad – fram till 2019 ser det riktigt ljust ut. Det blir nu inte den kraftiga nedskärning av utbildningsplatser som den förra regeringen planerade, utan ett återställande av ordningen och till och med en viss ökning, så att lärosätet kommer i balans, säger rektor Mikael Alexandersson.

Regeringen markerar också tydligt i budgeten att den vill se en breddad rekrytering och satsning på internationalisering, i synnerhet för att öka antalet utresande studenter. Propositionen ska nu behandlas i riksdagen, och väntas vara beslutad först i juni månad.

Text och foto: JENNY BISIACH och SELMA SEDELIUS

Sidan uppdaterad 2015-04-16