Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-11-18

Att mötas på riktigt – lärararens utmaning

Onsdagen den 18 november genomfördes den första högskolepedagogiska konferensen vid Högskolan i Halmstad. Lärande möten var temat, som rymde både inspiration och en rad spännande exempel på vad ett lärande möte kan vara.

Rektor Mikael Alexandersson inledde dagen med en betraktelse om lärande möten som det som gör oss till människor:

­– I tider av oro, som skakar om grundvalarna i våra liv, får mötena en existentiell innebörd.

Han talade också om ”digitala infödingar” och skickade med frågan ”Hur påverkar det vår undervisning och studenternas lärande att våra studenter är födda in i den digitala tekniken?”.

Ann-Marie Rauer (till vänster), journalist och programledare för kulturprogrammet Sverige! på Sveriges Television, deltog i en paneldiskussion om lärande möten tillsammans med två andra inbjudna gäster: Tomas Grysell från Göteborgs universitet, och Katarina Winka från Umeå universitet.

Lyssna och lär

Katarina Winka, föreståndare för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) vid Umeå universitet, talade om pedagogisk skicklighet utifrån begreppet ”Scholarship of Teaching and Learning” (SoTL) – den mest utvecklade formen av professionellt lärarskap, där man har ett undersökande förhållningssätt till sin undervisning, tillsammans med kollegiet. Utmaningen kan bland annat ligga i att lyfta den pedagogiskt utvecklande diskussionen från fikarumssnack till systematiska möten för förbättring, och även för att dela med sig av sin kunskap till andra.

– Just en sådan här konferens kan vara ett sådant möte, sa Katarina Winka, och pekade på vad konferenser kan få för olika slutprodukter och effekter.

Intervjun som ett lärande möte

TV-journalisten Anne-Marie Rauer som har intervjuat stora delar av den svenska kultureliten delade med sig av hur hon arbetar för att hennes intervjuer verkligen ska bli levande, intressanta och viktiga möten.

Ett 80-tal personer verksamma vid Högskolan deltog i konferensen Lärande möten. Många av dem presenterade egna erfarenheter av hur de möter sina studenter för att det ska bli en lärande dialog.

Bakom en framgångsrik intervjuteknik ligger bland annat att vara väl påläst, att kunna sitt manus och ha en plan för intervjun, och att själv vara 100 procent engagerad och intresserad.

– Jag måste ställa frågor som betyder något för mig. Och frågorna måste ställas på djupaste allvar, sa hon.

Andra saker som kan vara avgörande är ögonkontakt och kroppskontakt, hur rummet för mötet ser ut, och framför allt att lyssna. Hur frågorna konstrueras spelar också roll, till exempel varnade Anne-Marie Rauer för ja-nej-frågor, för frågor som uttrycker intervjuarens egna värderingar och för att intervjuaren själv uppträder som expert.

Konferensen gav flera tillfällen att mötas och utbyta tankar och funderingar. Här, Michel Thomsen och Jeanette Sjöberg, som båda är universitetslektorer.

Dessa tekniker tillämpades när hon intervjuade vicerektor Pernilla Nilsson, om synen på lärande, akademisk karriär och egna drivkrafter. Pernilla Nilsson konstaterade i en tillbakablick på sin tid som ”jobbig tonåring”, att drivkraften i att förbättra utbildning och lärare uppstod redan där.

– Jag ville bli veterinär, men var inte tillräckligt engagerad i de naturvetenskapliga ämnena för att få högsta betyg. Jag började redan då tänka att vi behöver göra något åt skolan och de möten som sker där.

Engagemang och entusiasm – en lärares nycklekompetens?

Pernilla Nilsson beskrev utmaningen i mötet som just att kunna engagera och entusiasmera dem som sitter framför, och konstaterade att det inte räcker med att vara kunnig i sitt ämne, för att lyckas som lärare måste man kunna kommunicera och skapa förståelse för ämnets relevans i samhället och i livet.

– Jag måste själv se sammanhang och röda trådar för att gå vidare i mitt eget lärande – jag måste hitta något att känna igen mig i. Först då kan man få nya perspektiv, utifrån något som man redan visste.

– Hur känns det när man uppnår ett lärande möte? frågade Anne-Marie Rauer.

– Jag har funderat mycket på den frågan, konstaterade Pernilla Nilsson. Det är när man får de bra svaren tillbaka, eller när jag får frågor som utmanar mig som lärare. Det är först när mötet blir utmanande för båda parter som något verkligen sker.

Pernilla Nilsson fick sedan själv gå in i intervjuarrollen i en paneldiskussion med förmiddagens medverkande samt Tomas Grysell från Göteborgs universitet, som senare inledde eftermiddagen med seminariet ”Att laborera med lärandet”.

Slawomir Nowaczyk är universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi och höll en pecha kucha-presentation om hur man kan kombinera examination med självreglerat lärande.

Pernilla Nilsson avslutade med frågan om vad som är den största utmaningen för att kunna väcka respekt, engagemang och relation.

– Att våga förändras själv, sa Anne-Marie Rauer.

– Lusten – lust att våga hänge sig och dela med sig, sa Tomas Grysell.

– Tid, att välja att prioritera och lägga tid på möten med lärare och med studenter, sa Katarina Winka.

Text: SELMA SEDELIUS
Bild: JOACHIM BRINK

Fotnot. Konferensen Lärande möten arrangerades av Högskolepedagogiskt centrum vid Högskolan i Halmstad.

Läs om några deltagares tankar och reflektioner kring konferensen och lärande möten.

Journalisten Ann-Marie Rauer (till höger) intervjuade vicerektor Pernilla Nilsson om hennes syn på lärande, akademisk karriär och egna drivkrafter. 

Rektor Mikael Alexandersson reflekterade i sitt inledningsanförande över att lärande möten är det som gör oss till människor.

Anna Ida Säfström är universitetslektor och talade om möjligheter att gå från skriftlig till muntlig examination.

Konferensen Lärande möten är den första högskolepedagogiska konferensen i sitt slag på Högskolan i Halmstad. Programmet bestod av såväl föredrag med inbjudna talare som av presentationer av lärare verksamma vid Högskolan, där de delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar kring lärande och möten med studenter.

Sidan uppdaterad 2015-11-18