Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-31

Avslutning för utbildning som skapar nytt tänk i skolan

I höstas startade en uppdragsutbildning på Högskolan i Halmstad med syftet att stärka studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan. Ett 70-tal anställda vid skolor i Halmstad, Varberg och Hylte har deltagit i projektet. I torsdags, den 26 mars, var det dags för avslutning, och engagemanget från deltagarna var tydligt.

– Ungefär 25 procent av alla som börjar gymnasiet hoppar av. Uppdragsutbildningens mål har därför varit att skolpersonalen ska bli ännu bättre på att hjälpa skolelever göra väl underbyggda studie- och yrkesval, säger Ewa Wictor från lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, som är ansvarig för handledningen i projektet.

En viktig del av dagen var deltagarnas egna redovisningar av sina erfarenheter och resultat – bland annat i form av en utställning. Här syns Östergårdsskolans kreativa sektion.

Utbildningen har varit ett pilotprojekt på uppdrag av Skolverket. Sammanlagt har fem lärosäten ingått i satsningen, däribland Högskolan i Halmstad. I korthet har utbildningen gått ut på att utveckla lektioner med koppling mellan skola och arbetsliv i alla ämnen, att öka kunskapen om arbetsmarknaden, samt att utveckla samarbete för skola–arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.

”Alla har ett ansvar”

En kursdeltagare är Jessica Andersson, lärare på Trönningeskolan i Halmstad. Hon berättar att utbildningen bland annat har gett henne nytt fokus:

– Jag har blivit ännu mer medveten om vikten av att prata om yrken i undervisningen. Det har även blivit uppenbart att alla på skolan har ett ansvar när det kommer till studie- och yrkesvägledning, berättar hon.

Redovisning i Trönningeskolans del av posterutställningen.

Schemat under torsdagens avslutning var intensivt. En viktig del av programmet var deltagarnas egna redovisningar av sina erfarenheter och resultat – i form av både en posterutställning och muntliga föredrag. I sin utställning presenterade Trönningeskolan tre exempel på hur man fått in medvetenhet om olika yrken och yrkesval i ämnena musik, samhällsvetenskap och teknik.

– En viktig lärdom för oss var att studie- och yrkesvägledningsperspektivet måste in i den ordinarie undervisningen, säger Jessica Andersson.

Engagerade deltagare

Projektet har skett i flera steg: Förutom två utbildningsdagar har deltagarna fått regelbunden handledning i grupper på sina respektive skolor. Enligt Ewa Wictor har resultatet varit positivt:

– Utbildningen har varit mycket bra med engagerade deltagare. Vi hoppas skapa ett annorlunda tänk i undervisningen. En viktig faktor är att grupperna på de olika skolorna har bestått av studie- och yrkesvägledare tillsammans med lärare och skolledare. Det innebär att lärdomarna omedelbart kan implementeras i skolans undervisning, säger hon.

Utbildningen samlade ett 70-tal studie- och yrkesvägledare, lärare samt skolledare från skolor i Halmstad, Varberg och Hylte.

Projektet har genomförts i samverkan mellan bland annat Skolverket, Region Halland, Arbetsförmedlingen, Lärarutbildningen och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Högskolan. Förhoppningen är att denna pilotomgång ska följas av flera.

– Det har redan kommit in nya intresseanmälningar och vi hoppas verkligen att fler vill vara med, säger Ewa Wictor.

Text och bilder: JOACHIM BRINK

Fotnot. Alla deltagares redovisningar kommer att läggas upp i Skolverkets portal SYV-Spindeln som samlar olika digitala lärarresurser. För mer information, besök: syv.lararspindeln.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungefär 25 procent av alla som börjar gymnasiet hoppar av. Uppdragsutbildningens mål har därför varit att skolpersonalen ska bli
ännu bättre på att hjälpa skolelever göra väl underbyggda studie- och
yrkesval.

Ewa Wictor, lärarprogrammet

Även Göthriks skola i Varberg hade kreativa element i sin utställning – bland annat denna matsal med lerfigurer.

"En viktig lärdom för oss var att studie- och yrkesvägledningsperspektivet måste in i den ordinarie undervisningen", säger Jessica Andersson, lärare på Trönningeskolan i Halmstad.

Skolan LBS Halmstad presenterar sina erfarenheter av utbildningen.

Sidan uppdaterad 2015-04-16