Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-14

Besök från Albanien banar väg för samarbeten

Under förra veckan hade Högskolan i Halmstad besök från Albanien. Det kan förhoppningsvis leda till samverkan med ett albanskt universitet.

– Besöket var väldigt intressant och användbart för oss. Vi hoppas få ett långvarigt samarbete med Högskolan i Halmstad, säger professor Liljana Reçka, från University of Gjirokastra.

Tillsammans med sin kollega Eljana Mosko, fil. dr i lingvistik, tillbringade hon fem dagar i Halmstad förra veckan. Anledningen var att de ville undersöka möjligheterna för ett utbyte mellan sitt eget universitet och Högskolan, exempelvis när det gäller studenter och lärare. De båda representanterna från University of Gjirokastra fick under sitt besök möta rektor Mikael Alexandersson samt företrädare för lärar, vård och ekonomiutbildningarna på Högskolan.

Erfarenheter och nya perspektiv

– Vi är flera som upplevde att besöket var väldigt lyckat och det viktigaste är att våra gäster också gjorde det. Det bådar gott inför att vi ska fortsätta undersöka möjligheterna till samarbete. All internationalisering är viktig, både när det gäller studenter och lärare. Det ger erfarenheter och nya perspektiv och vi har mycket att lära ännu, säger Hugo Palmsköld, studierektor för programmet Hållbar turismutveckling.

Besöket finansierades av Linnaeus-Palme, som är ett internationellt utbytesprogram för lärare och studenter. Det är tänkt att stimulera samverkan mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Syftet är att öka den svenska högskolans internationalisering.

Flera besök i Albanien

Det var i början av 2015 som Akademin för lärande, humaniora och samhälle på Högskolan i Halmstad fick beviljat medel för kontaktresor med Eqrem Çabej University, även kallat University of Gjirokastra. Studierektor Hugo Palmsköld har vid flera tillfällen besökt staden och gästföreläst vid lärosätet och förra året var två studenter från Hållbar turismutveckling på plats och skrev sitt examensarbete samt höll två seminarier på det albanska universitetet.

Text och bild: MIKAEL EVARD

Eljana Mosko, fil. dr i lingvistik, och professor Liljana Reçka ser fram emot samverkan mellan Högskolan i Halmstad och University of Gjirokastra.

Sidan uppdaterad 2015-09-14