Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-06

Digitalisering av produkter kräver nya affärsstrategier

Dagens företag måste modernisera sina affärsstrategier genom att utveckla nya digitala tjänster som skapar mervärde för kunden. En ny studie från Högskolan i Halmstad fokuserar på digital tjänsteinnovation inom transportindustrin – en utveckling som hela samhället kan dra nytta av.

Allt fler produkter blir digitala, vilket innebär att man kan inhämta information om hur de används och potentiellt skapa kringtjänster kopplade till produkten.

– Traditionella produktorienterade säljstrategier fungerar inte i den digitala tidsålder vi nu befinner oss i. Digitaliserade produkter är inte bara varor till försäljning, utan de ger även möjlighet att skapa digitala tjänster, säger Soumitra Chowdhury vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad som nyligen försvarade din doktorsavhandling i informatik.

Soumitra Chowdhury vid Akademin för informationsteknologi disputerade den 28 september.

Fjärrövervakning av fordon

Soumitra Chowdhury har i sin forskning studerat digital tjänsteinnovation inom transportsektorn. Redan idag tillhandahåller fordonstillverkare digitala tjänster för en ökad säkerhet och trygghet, så som fjärrövervakning, vägassistans i nödsituationer och identifiering av stulna fordon. Men för att få effektiva och säkra transporter måste det ske en utveckling av digitala produktplattformar som kan ge ett ännu större utbud av tjänster, till exempel fjärrdiagnostik (remote diagnostics services – RDS). Genom att använda tekniker för fjärrövervakning samt identifiering och förutsägelse av fel på fordonet, kan RDS utformas till bättre underhåll och drift. Detta kan gynna transportbranschen, men även samhället i stort.

– Ett intressant och avgörande resultat i min forskning är det strategiska värdet av data som genereras av digitala produkter. När data förs över trådlöst från ett fordon till fordonstillverkaren, så kan tillverkaren använda informationen för att designa och erbjuda tjänster kopplade till underhåll av fordonet. På så sätt kan tillverkarna bli mer kundanpassade – något som är oerhört viktigt för företagen att lyckas på marknaden, förklarar Soumitra Chowdhury.

Anpassa till moderna behov

– Det är viktigt att företag anpassar sina affärsstrategier efter dagens behov för att vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad. Ett exempel är Kodak som valde att enbart fokusera på försäljning av traditionella kameror med filmrullar. De underskattade den digitala utvecklingen, något som ledde till deras konkurs, säger Soumitra Chowdhury.

Digitaliseringen av produkter leder till många utmaningar i utvecklingen av plattformsarkitektur och identifieringen av teknisk kapacitet för att företag tillsammans med kunderna kan skapa värdefulla digitala tjänster.

– Förhoppningsvis kan min forskning bidra till att möta dessa utmaningar, säger Soumitra Chowdhury.

Text: LOUISE WANDEL

Bilden visar en digitaliserad fordonsplattform.

– Förhoppningsvis kan min forskning bidra till att möta de utmaningar som digitalisering av produkter medför, säger Soumitra Chowdhury.

Sidan uppdaterad 2015-10-07