Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-18

Effektiv resurshantering vid militär träning

På måndag den 21 september försvarar Hawar Ramazanali, doktorand på företagsforskarskolan EISIGS vid Högskolan i Halmstad, sin licentiatuppsats. Uppsatsen handlar om effektivisering av radio- och energiresurser för teknisk utrustning vid militär träning.

Militär träning sker idag ofta med avancerade simulatorer där soldaterna använder riktig utrustning i realistiska miljöer. Hela händelseförloppet registreras för att senare kunna spelas upp och analyseras. Information skickas mellan deltagarna och till och från övningsledarna i ett radionätverk med mobila enheter som bärs av soldaterna.

– Jag har forskat kring hur kommunikationen i nätverket kan möta de realtidskrav som finns. Jag har även studerat hur man ska maximera antalet uppkopplade mobila enheter i nätverket och hur dessa enheter blir så energieffektiva som möjligt, förklarar Hawar Ramazanali.

Ökningen av uppkopplade enheter ställer nya krav

EISIGS, Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School, är en företagsforskarskola vid Högskolan i Halmstad. Doktoranderna bedriver sin forskning både vid ett företag och vid Högskolan. Hawar Ramazanali är knuten till SAAB Training and Simulation, ett affärsområde inom SAAB AB. Resultaten av hans forskning kan direkt komma företaget till nytta.

­­– Att effektivt utnyttja tillgängliga resurser inom trådlös kommunikation är en intressant fråga, inte bara för akademin och industrin, utan för samhället i stort. Trådlös kommunikation är en teknik vi använder dagligen, till både nytta och nöje. Antalet trådlöst uppkopplade enheter förutspås att 10–100-faldigas i slutet av detta decennium. Därför behöver energi- och radioresurserna tillvaratas mer effektivt, säger Hawar Ramazanali.

Vid millitär träning skickas information mellan deltagarna och till och från övningsledarna i ett radionätverk med mobila enheter som bärs av soldaterna. Hawar Ramazanalis forskning handlar om hur kommunikationen i detta nätverk kan förbättras.

Nästa generations telekommunikation

Hawar Ramazanali kommer att fortsätta sin forskning inom området för att slutföra sin doktorsexamen.

– Hittills har jag mest studerat 4G-teknik, men framöver blir det speciellt intressant att undersöka 5G. Jag vill titta på vad nästa telekommunikationsgeneration har för lösningar samt hur dessa kan användas och eventuellt förbättras för militär träning.

Text: LOUISE WANDEL

Bilder: Copyright SAAB AB

Om licentiatseminariet

Tid och plats: den 21 september kl 10.15 i Haldasalen, Visionen, Högskolan i Halmstad.

Opponent: professor Evgeny Osipov, Luleå tekniska universitet. Examinator: professor Walid Taha, Högskolan i Halmstad. Huvudhandledare: professor Alexey Vinel, Högskolan i Halmstad.

Avhandlingen heter ”Resource Handling for Military Training Networkslänk till annan webbplats”.

När soldater tränar används trådlösa mobila enheter uppkopplade i ett kommunikationsnätverk. Det är viktigt att enheterna kan möta realtidskrav och att de är energieffektiva.

Att effektivt utnyttja tillgängliga resurser inom trådlös kommunikation
är en intressant fråga, inte bara för akademin och industrin, utan för
samhället i stort".

Hawar Ramazanali försvarar sin licentiatuppsats den 21 september.

Sidan uppdaterad 2015-09-22