Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-05-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-05-20

En stark duo gästar Högskolan i Halmstad

– Misha Pavel är lärosätets första Bennetprofessor

Misha Pavel är Högskolan i Halmstads första Bennetprofessor.  Tillsammans med Holly Jimison, som också är gästprofessor vid Högskolan, forskar Misha Pavel om beteendeövervakning för en proaktiv och patientfokuserad sjukvård.

In English.

– Kostnaden för hälso-och sjukvård ökar stadigt över hela världen. Eftersom vi lever allt längre sker även en ökning av åldersrelaterade sjukdomar. Även om för tidig död till 30 procent orsakas av genetiska faktorer, så beror över 40 procent av fallen på dåliga hälsovanor och beteenden – något som alltså står för en betydande del av sjukvårdskostnaderna. Samtidigt har utvecklingen av sensorer och nätverkstekniker, i kombination med datamodeller, gett en unik möjlighet att både övervaka och tolka människors beteenden. Vi har därför undersökt möjligheterna att använda teknik för att förbättra våra hälsovanor. Avancerade övervakningstekniker och datamodeller, som hjälper till att skapa bättre vanor, möjliggör dessutom en större förståelse av de underliggande processerna i hjärnan och neurodegenerativa sjukdomar. Vi kallar detta interdisciplinära område för behavioural informatics, säger Misha Pavel.

Misha Pavel och Holly Jimison har arbetat tillsammans inom området hälsosamt åldrande i över 20 år. Deras individuella bedrifter är imponerande, men deras samlade kompetens är både extraordinär och inspirerande. De har under många år studerat äldre i sina hem med ambitionen att förbättra deras livskvalitet.

Läs hela artikeln på engelska.

Misha Pavel är Högskolan i Halmstads första Bennetprofessor. Tillsammans med Holly Jimison forskar Misha Pavel om beteendeövervakning för en proaktiv och patientfokuserad sjukvård. Pavel är gästprofessor vid Akademin för informationsteknologi och Jimison är gästprofessor vid Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad.

Text och bild: LOUISE WANDEL

Misha Pavel och Holly Jimison har under många år studerat äldre i sina hem med ambitionen att förbättra deras livskvalitet. Foto: El Secretario, Flickr

– Ett viktigt mål, som Högskolan i Halmstad redan uppmärksammar, är att få ingenjörer och kliniker att förstå varandra och arbeta effektivt tillsammans. Högskolan har en bra kombination av teori och tillämpningar. Praktiska applikationer är mycket viktiga för att se om teorier stämmer, säger Misha Pavel.

Sidan uppdaterad 2015-05-20