Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-09-03

Etnografisk forskning i fokus för symposium

Hur kan samhälls- och beteendevetenskaplig forskning tillämpas inom offentlig sektor och näringsliv? Det är frågan som ska belysas under forskningssymposiet ”Ethnography and its Audiences” vid Högskolan i Halmstad den 14–15 oktober.

Symposiet arrangeras av SCACA, som är ett resurscentrum för tillämpad kultur- och samhällsanalys vid Akademin för lärande, humaniora och samhällsvetenskap.

– Genom SCACA vill vi öka kunnandet, nyfikenheten och medvetenheten om hur etnografiskt orienterad forskning kan användas och utvecklas i samarbete med externa intressenter, säger Vaike Fors, en av de forskare som är aktiva inom SCACA.

Vill synliggöra forskningen

Tillsammans med gästprofessor Sarah Pink är Vaike Fors just nu i full färd med att organisera höstens stora SCACA-symposium. Bland de anmälda finns hittills både flera stora internationella forskare och intressenter från näringslivet och kultursektorn.

– Vi har mycket tillämpad samhälls- och kulturvetenskaplig forskning vid Högskolan, och genom symposiet vill vi sätta den typen av forskning i rampljuset, säger Vaike Fors.

Seminarium om digitala kvalitativa metoder

Dagen före symposiet, den 13 oktober, hålls också ett internationellt forskarseminarium på temat digitala kvalitativa metoder. Seminariet handlar om vad den digitala utvecklingen innebär för forskningen och kvalitativt inriktade forskare – med möjligheter och utmaningar. Forskarseminariet arrangerar SCACA i samarbete med MI-Lab vid Akademin för informationsteknologi.

Senaste anmälningsdagen till symposiet och forskarseminariet är den 8 oktober.

SCACA, Swedish Centre for Applied Cultural Analysis, är en strategisk satsning som pågår under tre år. Inom SCACA bedrivs forskning och anordnas forskningsseminarier, samt fördelas planeringsmedel för större forskningsansökningar. För mer information om SCACA, kontakta Vaike Fors eller Martin Berg.

Vaike Fors, universitetslektor i pedagogik, är en av forskarna inom SCACA som arrangerar höstens forskningssymposium. Bild: CHRISTEL LIND

Sidan uppdaterad 2015-09-03