Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-18

Europas första rullande science center invigt

En specialbyggd buss lastad med experiment och kunskap ska inspirera barn och ungdomar till lärande och utbildning inom naturvetenskap och teknik. På tisdagen invigdes projektet Science Safari på Stora Torg i Halmstad – ett unikt rullande ”science center”, det första i sitt slag i Europa.

Högskolan i Halmstad är en av sponsorerna till bussen, som bland annat kommer att användas för att visa upp forskning, i undervisningssyfte inom Högskolans utbildningar och vid studentrekryterande evenemang.

– Genom Science Safari kan unga och allmänheten i stort få möjlighet att ta del av den forskning som genomförs på Högskolan i Halmstad. Exempel på detta kan vara att möta forskare, att lära känna en ingenjör, att möta och förstå den avancerade tekniken i vårt samhälle, eller lära sig om hälsa, livsstil och välbefinnande. Som forskare har vi ett viktigt uppdrag att sprida kunskap och detta är ett utmärkt sätt, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik.

Invigning av Science Safari bussen på Stora Torg. Barn från årskurs 4B på Fyllingeskolan var på plats vid invigningen av bussen för att som första barngrupp få prova på bussens experiment som utfördes av föreningen Science Safaris medlemmar och handledare.

Ett av initiativen till Högskolans medverkan i Science Safari togs på lärarutbildningen som tidigt gick in som sponsor i projektet. Ett informationsmöte hölls på lärosätet i början av februari, och nu har
samarbetet växt så att samtliga akademier är delaktiga i projektet. Mattias Rundberg har projektanställts för att samordna Högskolans aktiviteter i Science Safari, och ska fungera som en länk mellan de fyra akademierna och projektet. En av målsättningarna är att visa upp den utbildning och forskning som bedrivs på Högskolan inom naturvetenskap och teknik, och en annan är att använda bussen i studentrekryterande syfte, till exempel vid evenemang som Öppet hus.

En del i utbildningen

– Tanken är också att involvera Science Safari-bussen i undervisningssyfte inom de utbildningar som ges vid Högskolan. Inom lärarutbildningen kan det till exempel ske genom att man har laborationer i bussen, eller att man åker ut till skolor och arbetar aktivt med att experimentera tillsammans med barn och ungdomar. Men vi hoppas att fler av Högskolans utbildningar ”hoppar på bussen” och hittar idéer för hur den kan användas, säger Mattias Rundberg.

Även när det gäller samverkansfrågor hoppas man att Science Safari ska spela en viktig roll.

– Vi kan stödja skolor i att öka intresset för naturvetenskap och teknik där insatser har svårt att nå ut, till exempel på skolor på landsbygden. Science Safari buss kan vi också dra nytta av vid kompetensutbildning för verksamma lärare. Vi hoppas att bussen kommer att öka kopplingen mellan Högskolan och skolor i regionen och hjälpa att sprida en positiv bild av Högskolan, säger Håkan Cajander, utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC).

Öka antalet sökande

Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, talade vid invigningen om behovet av ökad spetskompetens inom naturvetenskap och teknik för att lösa framtida utmaningar i samhället. Målsättningen med Science Safari är att på ett lustfyllt och tillgängligt sätt inspirera barn och unga till ökat lärande inom naturvetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Det är en extra viktig utmaning just nu då intresset för att utbilda sig inom dessa ämnen stadigt minskar bland ungdomar. Ett långsiktigt mål med Science Safari är att öka antalet sökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasie- och högskolenivå, som i förlängningen gör samhället bättre rustat att möta utmaningarna i näringsliv och samhälle. Bussen ska besöka skolor och allmänna platser runt om i Halland, och målsättningen är att alla högstadieskolor och gymnasieskolor i Halland ska ha haft besök av bussen fram till 2017.

Text och bild: JESSICA HIETASAARI ANDERSSON

Science Safari

Science Safari-projektet leds av den ideella föreningen Science Safari i samarbete med Hallands Bildningsförbund. Högskolan i Halmstad deltar i projektet som sponsor och medarrangör, tillsammans med Region Halland, Sparbanksstiftelsen i Varberg, Sparbanksstiftelsen Kronan och Hallands Astronomiska Sällskap.

Mattias Rundberg, samordnare för Science Safari på Högskolan.

Charlotte S Helin, ordförande i föreningen Science Safari, och Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Cecilia Kjellman och Håkan Cajander från lärarutbildningen på Högskolan är två av dem som tog initiativet till Högskolans medverkan i projektet.

Sidan uppdaterad 2015-04-01