Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-06-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-05-20

Finansministern besökte Högskolan

Högskolans ledning tog i går emot finansminister Magdalena Andersson (S), som kom på besök för att få veta mer om lärosätet. Hon gav uttryck för både uppskattning och förvåning över det hon fick ta del av.

– Jag har hört att det händer spännande saker på Högskolan i Halmstad, sa finansministern.

Hon kom på en blixtvisit och hade ett pressat schema. Tidigare under dagen hade Magdalena Andersson hållit ett anförande på Tylösandsdagarna – ett årligen återkommande arrangemang med kompetensutveckling för offentligt anställda. I samband med detta ville finansministern även passa på att besöka Högskolan i Halmstad.

– Det jag framför allt visste om Högskolan innan jag kom hit, var att den har ett nära samarbete med näringslivet, sa hon.

Högskolans ledning informerade finansministern om Högskolan och dess utbildningar.

Regionala tillväxtmotorer

Finansministern fick höra om nya projekt som planeras på Högskolan och de pågående samarbetena med 84 företag runt om i landet.

– De regionala högskolorna har blivit tillväxtmotorer i regionerna och det gick inte att förutse när de startade, sa Magdalena Andersson.

Rektor Mikael Alexandersson berättade också om Högskolans utmaningar, exempelvis att försöka få fler sökande från icke-akademiska hem.

Vicerektor Pernilla Nilsson tog även upp de senaste årens process för att profilera lärosätet och utbildningsutbudet, och berättade om att söktrycket har ökat betydligt på vissa utbildningar.

Har utvecklats sedan starten 1983

Finansministern gav uttryck för stor förvåning när hon fick höra att Högskolan vid starten 1983 endast hade en disputerad lärare anställd. Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson lugnade dock henne genom att berätta att Högskolan har utvecklats betydligt sedan dess, och har i dag drygt 150 disputerade lärare.

Så började tiden närma sig sitt slut och finansministern måste vidare på andra uppdrag. Hon uppskattade dock att ha fått lära sig mer om Högskolan i Halmstad under det korta besöket.

– Det var väldigt spännande, sa Magdalena Andersson och skyndade vidare mot Studentforum i Lund där hon skulle tala två timmar senare.

Text och bild: MIKAEL EVARD

Finansminister Magdalena Andersson tyckte det var spännande att besöka Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2015-06-03