Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-10-02

Fokus på anpassad fysisk aktivitet i skolan

SNAFA, Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet har erhållit ett organisationsbidrag från Centrum för idrottsforskning (CIF). Under ett nationellt möte med forsknings- och utbildningsgruppen för SNAFA på Högskolan i Halmstad bestämdes att bidraget för 2015 ska gå till anpassad fysisk aktivitet i skolan (AFA-skola).

Genom AFA-skola kommer workshoppar och seminarier att arrangeras för lärare inom idrott och hälsa, skolledning samt studenter på lärarutbildningar och idrottsrelaterade utbildningar. Arrangemangen görs i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och det genomgående temat är ”hur ska idrotten göras mer tillgänglig för barn med funktionsnedsättningar?”
– Skolan har ett ansvar att erbjuda alla elever regelbunden fysisk aktivitet och vi tror därför att SNAFA genom workshoppar och seminarier kan bidra med goda exempel på hur likvärdig undervisning kan gå till, säger Lars Kristén, lektor vid Högskolan i Halmstad och koordinator för SNAFA.

Workshoppar på flera lärosäten

SNAFA håller workshop på Högskolan i Halmstad den 25 november. Under vintern och våren kommer samma program att genomföras på Malmö högskola, Umeå universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.
– Samtliga av lärosätena har examensrättigheter för ämnet idrott och hälsa och därför koncentrerar vi oss på dem, säger Lars Kristén.  
Förhoppningarna för nästa års ansökan till CIF är att bredda fokus ytterligare genom att satsa på idrottsrörelsen och Svenska parasportförbundet. 

Blickar framåt

Framtida satsningar för nätverket är att ha etablerat begreppet AFA inom skola, sjukvård, idrottsrörelse, fritid och att vara en känd aktör som lyfter fram fysisk aktivitet för samhällets strävan efter delaktighet och inkludering.
– Vi vill även att SNAFA ska utgöra en nationell referensgrupp till berörda myndigheter och samhällsaktörer inom de fyra områdena, säger Lars Kristén.

Vid mötet med forsknings-och utbildningsgruppen för SNAFA på Högskolan Halmstad deltog (övre raden från vänster) Ulla Bjärenäs, SPSM; Jan Lexell, Lunds universitet; Lars Kristén, Högskolan i Halmstad; Peter Svensson, Furuboda folkhögskola och Kompetenscenter; Kennet Fröjd, Institutet för inkludering och optimalt lärande, Söderhamn; (nedre raden från vänster) PO Hedvall, Certec, Lunds universitet; Maria Liljeholm-Bång, Umeå universitet; Eva Parck, Habiliteringen, Länssjukhuset Halmstad.

SNAFA är ett nätverk som vill stimulera till fysisk aktivitet för barn och ungdom med funktionsnedsättning. Syftet är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdom med funktionsnedsättning. Nätverket vänder sig till alla som i sitt praktiska arbete möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa, samt de som forskningsmässigt intresserar sig för dessa frågor.

Text: HANNA OLSSON
Bild: HELENA ANDIN WICKSTRÖM

SNAFA, Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet, höll nationellt möte på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2015-10-02